USI Tech Şart ve Koşulları


ŞARTLAR VE KOŞULLAR İLE SÖZLEŞME (SATIŞ ORTAĞI)
USI Tech Gizlilik Politikası
Web Sitesi Şart ve Koşulları

ŞARTLAR VE KOŞULLAR İLE SÖZLEŞME
(SATIŞ ORTAĞI)

USI Tech Limited ("USI Tech") adına yeni satış ortağı ("Satış Ortağı") olarak size hoş geldin diyor adresinde mukim USI Tech’in bağımsız Satış Ortağı olarak görevinizde başarılar diliyoruz. En önemlisi de ürünlerimizi satmaktan keyif alacağınızı umuyoruz. USI Tech’te ilk amacımız: (a) tüketici dostu, (b) güvenli, (c) profesyonel ve (d) genel ağ pazarlama ortamında birbiriyle dürüst iş yapmayı içeren bir atmosfer sunarken elbette hem uluslararası hem de ulusal kanunlara uymaktır. Bu nedenle aşağıdaki Şartlar ve Koşulları dikkatle okumanızı ve günlük çalışmanızda bu kılavuz ilkeleri kendinize rehber edinmenizi rica ediyoruz.

TÜKETİCİ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK KURALLAR

 • Satış Ortaklarımız bir görüşme sırasında müşterilerimize dürüstçe ve düzgün bir şekilde bilgi verir ve ürünler, iş fırsatları veya diğer bilgilere ilişkin yanlış anlamaları açıklığa kavuşturur.
 • Müşteri satışla ilgili görüşme yapmamayı, görüşmeyi ertelemeyi ya da başlamış olan bir görüşmeyi dostane bir şekilde sonlandırmayı talep edebilir.
 • Bir müşteri toplantısı sırasında Satış Ortağı, müşteri bu şekilde bir istekte bulunduysa mallar (örn. kullanım amacı, bileşimi, kullanımı) ya da ayrıca satış fırsatı ile ilgili tüm hususları tüketiciye iletir.
 • Mallarla ilgili tüm bilgiler kapsamlı ve doğru olmalıdır.
 • Satış Ortağı, yazılımın USI Tech tarafından onaylanmamış nitelikleriyle ilgili herhangi bir iddiada bulunamaz ve ürünü yetkisi olmayan bir biçimde anlatmamalıdır.
 • Şüpheli ve/veya yanıltıcı vaatler ve aynı şekilde gelecekteki başarısı belirsiz olan özel avantaj vaatleriyle tüketici, ürünleri satın almaya teşvik edilmeyecektir.
 • Satış Ortağı, kendi alacağı hizmet bedelinden veya diğer Satış Ortaklarının alacağı potansiyel hizmet bedelinden bahsedemez. Ayrıca Satış Ortağı, belirli bir hizmet bedelini garanti edemez veya yanlış beklentiler yaratamaz.
 • Satış Ortağı, USI Tech ürünlerinin veya hizmet bedeli planının bir devlet makamı tarafından onaylandığını, yetkilendirildiğini veya desteklendiğini iddia edemez.

SATIŞ ORTAKLARI İLE İLİŞKİLERE YÖNELİK KURALLAR

 • Satış Ortakları birbirleriyle daima adil ve saygılı bir biçimde ilişki kurmalıdır. Bu, diğer ağ pazarlama şirketlerinin Satış Ortakları ile kurulan ilişkiler için de geçerlidir.
 • Yeni Satış Ortakları kendi haklarını ve yükümlülüklerini doğru şekilde anlamalıdır. Potansiyel gelir ve kazançlar hakkında bilgi verilmemelidir.
 • USI Tech ürün ve hizmetlerine ilişkin hiçbir sözlü güvence verilmemelidir.
 • Satış Ortaklarının, başka şirketlerin satış ortakları arasından yetenek avcılığı yapması yasaktır. Ayrıca Satış Ortaklarının, diğer Satış Ortaklarını USI Tech içinde sponsor değiştirmeye ikna etmeye çalışmaları da yasaktır.
 • Satış Ortaklarına yönelik aşağıdaki Genel Şartlar ve Koşulların 7-10 sayılı maddesindeki yükümlülükler, aynı zamanda etik kurallar olarak kabul edilir ve bunlara daima uyulmalıdır.

DİĞER ŞİRKETLER İLE İLİŞKİLERE YÖNELİK KURALLAR

 • USI Tech Satış Ortakları, ağ pazarlama veya sosyal satış alanındaki diğer şirketlere adil ve dürüst bir biçimde davranacaktır.
 • Başka şirketlerin satış ortakları arasından sistematik şekilde yetenek avcılığı yapılmayacaktır.
 • Diğer şirketlerin ürünleri veya satış sistemleri hakkında küçümseyen, yanıltıcı veya adil olmayan biçimde kıyaslayıcı ifadeler yasaktır.
 • Bu kuralları göz önünde tutarak şimdi USI Tech Satış Ortaklarına yönelik Genel Şartlar ve Koşullar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
 1. UYGULAMA KAPSAMI

  Aşağıdaki şartlar ve koşullar, USI Tech’in bağımsız çalışanları olarak ilgili sıfatlarıyla tüm Satış Ortakları için geçerlidir. USI Tech, hizmetlerini yalnızca bu Genel Şartlar ve Koşullar çerçevesinde sunacaktır.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, ÖZELLİKLER VE EK HİZMETLER

  (1) USI Tech; finans, para ve döviz piyasalarında kullanılmaya yönelik yazılıma dayalı üst düzey ürünler geliştiren, ayrıca ticareti yapılabilen yerleşik ve tanınmış bilgi birimlerini ("Bitcoin") araştırıp bulmaya yönelik blok zincirine dayalı sunucu çiftliklerini işleten bir yazılım şirketidir. Bu iş modeli çerçevesinde USI Tech, müşterilerine, ücret karşılığında zaman bakımından esnek bir kullanım lisansı dahilinde bir sunucu kapasitesi sunar. USI Tech ayrıca ücret karşılığında yukarıdaki amaçlara yönelik yüksek kalitede yazılım ürünleri de sunmaktadır (aşağıda ayrıntıları açıklanan bu ürün ve hizmetler, basit olması için ürünler olarak anılmaktadır). Açıkça ifade edilmektedir ki USI Tech; hiçbir kripto para, emtia, tahvil, hisse senedi, hisse senedi endeksini kendi adına veya üçüncü taraflar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak satmamakta veya başka türlü dağıtmamakta ya da bunlar için borsa komisyoncusu ve/veya borsa komisyoncusu-alım satımcı olarak hareket etmemektedir. AYRICA USI TECH, MALİ DANIŞMA VERMEMEKTE VE ALIM SATIM İŞİNDE YER ALMAMAKTADIR.
  (2) Bunu yapmak için bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte Satış Ortağı, USI Tech yazılım ürünlerinin bu alışverişi Satış Ortağının işinin temelini oluşturacak şekilde, serbestçe seçebileceği USI Tech ürünlerini satma fırsatına sahiptir. Satış Ortağı, Satış Ortağı olarak görevi için uygun bir komisyon alacaktır. Satış Ortağının finansal harcama yapma, USI Tech’ten minimum miktarda ürün satın alma ya da bu faaliyet için başka Satış Ortakları edinme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tek yükümlülüğü ücretsiz kayıttır. Ayrıca, bir yükümlülük olmadan, USI Tech ürünlerini satması için başka Satış Ortakları edinme ve edinilen Satış Ortağı tarafından satılan ürünlerden komisyon alma fırsatı da söz konusudur. Satış Ortağı, yalnızca yeni bir Satış Ortağı edindiği için kesinlikle hiçbir komisyon almayacaktır. Komisyon ve paraların ödenme ya da komisyon talebinin başka türlü karşılanma şekli, belirli zaman noktasında geçerli olan hizmet bedeli planına göre olacaktır.
  (3) USI Tech, Satış Ortağına gelirleri, komisyonları ve merkezden uca doğru gerçekleşen gelişmeler hakkında güncel ve kapsamlı bir fikir sahibi olmasını sağlayan ücretsiz bir Çevrim İçi Arka Ofis ("Arka Ofis") sunacaktır. Ek olarak ve bunu yapmak için bir yükümlülük olmaksızın Satış Ortağı, ayrı bir sözleşme yoluyla kişiselleştirilmiş bir internet varlığı gibi farklı pazarlama sistemleri edinebilir. Satış Ortağı, kendi Arka Ofisinde, bireysel ve kişiselleştirilmiş internet varlığının içeriği ve fiyatlandırması hakkında bilgi bulabilir.

 3. SÖZLEŞME İMZALAMANIN GENEL ÖN KOŞULLARI

  (1) Kendileri ya da temsilcileri 18 yaş veya üzerinde ve geçerli yasalarla tanımlandığı şekilde girişimci olan tüzel kişiler, ortaklıklar ya da gerçek kişilerle sözleşme imzalanabilir. Tüketicilerle sözleşme imzalanamaz.
  (2) Tüzel bir kişi ya da ortaklık (GBR, OHG, KG gibi yasal bir form) bir Satış Ortağı olmak için başvuru gönderir; bir ortaklık için mevcutsa kayıtla ilişkili ticari kaydın özeti ve KDV numarası da ibraz edilmelidir. Tüzel kişilik veya ortaklık dahilindeki tüm taraflar 18 yaş veya üzerinde olmalıdır ve tüzel kişiliğin davranışları konusunda şahsen USI Tech’e tabi olacaklardır.
  (3) Çevrim içi sipariş veya başvuru formu kullanılıyorsa bunlar sözleşmenin bir unsuru olarak kabul edilir.
  (4) Sözleşme çevrim içi olarak yalnızca USI Tech web sitesi ve USI Tech’in ilgili e-posta onayı ile imzalanabilir. Satış Ortağının Satış Ortağı sözleşmesini tam olarak ve düzgün bir şekilde doldurması ve bunu USI Tech’e göndermesi zorunludur. Ayrıca Satış Ortağı, kayıt işlemini sonuçlandırmadan önce Satış Ortaklarına yönelik bu Genel Şartlar ve Koşulları onaylamak ve bunları sözleşmenin parçası olarak kabul etmek üzere ilgili kutuyu işaretlemelidir. USI Tech münferit durumlarda, Satış Ortağından ayrıca bilgi edinme hakkını saklı tutar.
  (5) Satış Ortağının kişisel verilerindeki değişiklikler, USI Tech Arka Ofisinde bu amaç için önceden belirtilmiş olan noktada fazla gecikmeden yapılmalıdır.
  (6) USI Tech, bir neden belirtmeden kendi takdirine göre Satış Ortağı başvurularını reddetme hakkını saklı tutar.
  (7) İşbu sözleşmenin herhangi bir bölümünde öngörülen yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda USI Tech, önceden uyarmadan ve bildirimde bulunmadan Satış Ortağı sözleşmesini feshetme ve ilgili olduğu yerde, önceden ödenmiş olan komisyon varsa bunun geri ödemesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca sözleşmenin bildirimde bulunmadan feshi durumunda USI Tech, daha fazla tazminat talebinde bulunma hakkını açıkça saklı tutar.

 4. SATIŞ ORTAĞININ BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ OLARAK DURUMU

  (1) İşbu Sözleşme, Satış Ortağını hiçbir amaçla USI Tech’in çalışanı, ortağı, acentesi veya ortak girişimcisi yapmaz. Satış Ortağı, USI Tech ile olan ilişkisinde bağımsız bir yüklenici olup bu şekilde kalacaktır. USI Tech, bu sözleşmenin hükümleri uyarınca Satış Ortağının tazminatı ile ilgili olarak vergi kesintisi yapmak konusunda sorumlu olmayacaktır. Satış Ortağı, bu sözleşmenin hükümleri uyarınca ya da başka şekilde ücretli izin, hastalık izni, emeklilik sosyal yardımları, sosyal güvenlik, işçi tazminatı, sağlık veya maluliyet yardımı, işsizlik sigortası yardımı ya da herhangi bir sosyal sigorta primi konusunda USI Tech’e talepte bulunamaz.
  (2) Satış Ortağı bağımsız bir girişimci olarak hareket eder. USI Tech’in çalışanı ya da ticari acentesi veya borsa komisyoncusu değildir. Herhangi bir satış hedefi, kabul, satış veya diğer faaliyet yükümlülüklerine tabi değildir. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler hariç olmak üzere Satış Ortağı, USI Tech’in talimatları ile bağlı değildir ve ticari maliyetlerinin tümünü üstlenme yükümlülüğü ve personel istihdam ediyorsa çalışanlarına düzgün ödeme yapma yükümlülüğü dahil olmak üzere ticari faaliyetinin tüm ticari riskini kendisi taşır. Satış Ortağı, işlerini, basiretli bir iş adamının ilkelerine göre düzenleyip yürütmelidir; buna kendi ofisini veya iş yerini basiretli bir iş adamının ilkeleri doğrultusunda yöneterek işletmek de dahildir.
  (3) Bağımsız bir yüklenici olarak Satış Ortağı, vergi ve sosyal güvenlik yasalarının şartları dahil olmak üzere ilgili yasa hükümlerine uymaktan sorumludur (örn. KDV numarası almak veya çalışanlarını ilgili sosyal güvenlik makamına kaydettirmek ve gerekirse ticari ruhsat almak). Bununla ilgili olarak Satış Ortağı, USI Tech’teki görevi boyunca ortaya çıkan, sunulan ürünlerin kullanımından kaynaklı tüm komisyon gelirinin vergisini, işinin kayıtlı olduğu yerde ve doğru biçimde ödeyeceğini garanti eder. USI Tech, zarar ya da masrafın Satış Ortağının hatası olmadığı durumlar haricinde yukarıdaki şartların ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan masrafların ödenmesini ya da tazminat ödenmesini talep etme ya da kararlaştırılan komisyondan primler ve vergiler için ilgili miktarı eksiltme hakkını saklı tutar. USI Tech, Satış Ortağı için hiçbir sosyal sigorta primi ödemesi yapmaz. Satış Ortağı, USI Tech adına herhangi bir beyanatta bulunmaya veya yükümlülük altına girmeye yetkili değildir.

 5. İSTEĞE BAĞLI SÖZLEŞME İPTAL POLİTİKASI/ÖZEL FESİH HAKKI

  (1) Satış Ortağı, USI Tech’e tüketici değil, girişimci olarak kaydolur. Aynı zamanda USI Tech, Satış Ortağına aşağıdaki isteğe bağlı iki haftalık sözleşme iptal hakkını verir:
  Satış Ortağı, neden belirtmeksizin 14 gün içinde sözleşme beyanatını metin halinde (mektup veya e-posta yoluyla) iptal edebilir. Bu süre, Satış Ortağı olmaya yönelik başvurunun çevrim içi iletimi ile işlemeye başlar. Belirlenen iptal veya başlangıç unsuru (posta damgası/e-posta tarihi) vaktinde gönderildiyse iptal süresine uyulduğu kabul edilir.
  İptalin muhatabı aşağıdaki gibi olmalıdır:
  E-posta ile:
  info@usitech-int.com
  İptal hakkından feragat
  Ürünler, yani yazılımın indirilmesi ve/veya Satış Ortağına sunucu kapasitelerinin geçici olarak sunulması ancak iptal süresi sona erdikten sonra mümkün olacaktır. Satış Ortağı iptal süresi sonlanmadan önce yazılımın indirilmesine ve/veya sunucu kapasitelerinin geçici olarak sunulmasına ihtiyaç duyarsa işbu vesile ile iptal hakkından açıkça feragat eder.
  İptal işleminin sonuçları:
  Sözleşme beyanatının geçerli bir şekilde iptal edilmesi durumunda her iki tarafın da aldığı hizmetler iade edilmeli ve kullanılan hizmetler bırakılmalıdır. Özellikle Satış Ortakları, geçerli bir iptal durumunda, alınmış olan komisyon varsa bunu USI Tech’e geri ödemek zorundadır. Bu durumda USI Tech, elde edilen komisyon haklarını, geri ödenebilir lisans ödemeleri ve/veya yazılım için sunucu kapasitelerinin temininden kısmen veya tamamen düşme hakkına sahiptir. Bir Satış Ortağı, alınan hizmetleri kısmen veya tamamen USI Tech’e iade edemiyorsa ya da ancak daha kötü bir koşulda edebiliyorsa Satış Ortağının tüm zararların bedelini USI Tech’e ödemesi gerekecektir. Alınan meblağı geri ödeme yükümlülükleri 30 gün içinde tamamlanmalıdır. Söz konusu süre Satış Ortağı için, Satış Ortağının iptal beyanatının ya da öğenin gönderilmesi ve USI Tech için de bunun alınması ile birlikte işlemeye başlar.
  Satış Ortağı, iptal hakkını kullandıktan sonra şirketimize Satış Ortağı olarak yeniden kaydolabilir. Bunun için ön koşul, Satış Ortağının iptalinin en az altı ay önce yapılmış olması ve bu süre içinde USI Tech için hiçbir faaliyet gerçekleştirmemiş olmasıdır.
  İptal politikasının sonu.
  (2) USI Tech’e kaydolduktan sonraki 30 gün içinde Satış Ortağı kanıtlanabilir şekilde, yukarıda tanımlanan herhangi bir satış faaliyetinde bulunmadıysa ya da USI Tech’in ücretli hizmetlerinden başka türlü bir fayda sağlamadıysa USI Tech, Satış Ortağına e-posta ile olağanüstü fesih gönderme ve kendisini satış sisteminden silme hakkını saklı tutar. Feshin ardından Satış Ortaklarının yeniden kaydolması hakkında daha fazla bilgi için lütfen Satış Ortaklarına yönelik Genel Şartlar ve Koşulların 16(4) sayılı maddesine başvurun.

 6. İDARİ ÜCRETLER

  USI Tech, özellikle belirtilmediği takdirde USI Tech hizmetinin (Arka Ofis) kullanımı ve bakımı, idaresi, desteği ve korunması için herhangi bir yıllık üyelik ücreti, idari ücret ve destek ücreti almamaktadır.

 7. REKLAM VE GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER BAĞLAMINDA SATIŞ ORTAĞININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  (1) Satış Ortağı, kişisel parolalarını ve oturum açma kimliklerini üçüncü taraf erişiminden korumayı taahhüt eder. Satış Ortağının, faaliyetlerini gerçekleştirirken USI Tech’in, onun Satış Ortaklarının, bağlı şirketlerinin veya diğer üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi, üçüncü tarafları taciz etmesi veya başka şekilde geçerli yasaları ihlal etmesi yasaktır. Özellikle Satış Ortağının USI Tech ürünleri ya da USI Tech ürünlerine yönelik satış sistemi hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesine izin verilmemektedir. Satış Ortağı, promosyon faaliyeti bağlamında yalnızca USI Tech ürün dizisi ve USI Tech satış sistemi hakkında, USI Tech promosyon ve bilgi malzemelerindeki içerik koşullarına karşılık gelen açıklamalarda bulunacaktır. Ayrıca talep edilmeyen promosyon e-postaları, promosyon faksları veya (istenmeyen) promosyon SMS mesajları da yasaktır. Ek olarak izinsiz veya haksız reklam (örn. yanıltıcı açıklamalar) gibi kötüye kullanma ya da kanunsuz eylemler gerçekleştirmek yasaktır. Menkul kıymetler, emtia ve/veya türev finansal ürünün temsilciliğini yapmak veya bunların satışının reklamını yapmak kesinlikle yasaktır.
  Satış Ortaklarının, USI Tech ürün ve hizmetlerinin pazarlanma veya satılma izninin olmadığı yargı alanlarında ya da USI Tech’in iş yapma yetkisinin olmadığı yargı alanlarında teklifte veya talepte bulunması kesinlikle yasaktır.
  (2) Özel reklamcılık yönergeleri:
  (a)Satış Ortağı hiçbir reklam unsurunun hiçbir yerinde, USI Tech’teki geliri veya kazanç potansiyeli hakkında bilgi veremez ya da bir iddiada bulunamaz. Bunun yerine, ilk görüşmeler sırasında potansiyel Satış Ortaklarına her zaman, yalnızca az sayıdaki Satış Ortağının USI Tech için gerçekleştirdikleri faaliyetten yüksek bir gelir elde edebildiği ve bir gelir elde etmenin yalnızca çok yoğun ve sürekli çalışma ile mümkün olduğu gerçeğinden açıkça bahsetmekle yükümlüdür.
  (b)Satış ve pazarlama faaliyetlerinde, yalnızca yeni bir Satış Ortağının edinilmesi ile bağlantılı olarak "yetenek avcılığı ikramiyesi" ya da başka şekilde herhangi bir komisyon ödeneceği yönünde yanlış bir iddiada bulunulmamalıdır. Reklamı yapılan satış sisteminin kanunsuz bir satış sistemi, yani kanunsuz, kar topu gibi büyüyen bir sistem veya piramit sistemi olduğu ya da başka herhangi bir şekilde hileli bir satış sistemi olarak çalıştığı izlenimine yol açan hiçbir fiil gerçekleştirilemez; aynı şekilde, USI Tech’in kendi adına veya üçüncü taraflar aracılığıyla para yatırımı veya faiz getiren bir yatırım ya da başka bir finansal işlem yürüttüğüne ya da Bitcoin veya diğer kripto para ya da benzer ürünlerin satışını veya başka türlü dağıtımını yaptığına dair hiçbir asılsız iddia söz konusu olamaz.
  (c) Satış ve pazarlama faaliyetleri, reşit olmayan veya işte deneyimsiz olan kişileri hedef alamaz ve hiçbir koşulda tüketicilerin bir sözleşme imzalamasını sağlamak için onların yaşlarını, tıbbi durumlarını veya sınırlı bilişsel yetilerini kullanamaz. Sosyal anlamda savunmasız olduğu kabul edilen veya yabancı dilde konuşan popülasyon grupları ile temas eden Satış Ortakları, finansal kabiliyetlerinin yanı sıra bilişsel ve dille ilgili yetileri konusunda gereken dikkati gösterecek ve özellikle bu tür bir grubun üyelerinin kendi koşulları için uygun olmayan siparişler vermesine neden olabilecek her türlü eylemden kaçınacaktır.
  (d) Uygunsuz, kanunsuz veya belirsiz olan ya da seçilen tüketicilere kabul edilemez bir baskı uygulayan hiçbir satış veya pazarlama faaliyeti gerçekleştirilemez.
  (e) Satış Ortakları; tavsiye mektupları, test sonuçları, referanslar veya tüketici ile yüz yüze gelen diğer kişilerden, bunlar hem referans gösterilen kişi hem de USI Tech tarafından resmî olarak yetkilendirildiği ve uygun oldukları ve hükümsüz olmadıkları takdirde yalnızca ticari amaçlarla bahsedecektir. Aynı şekilde tavsiye mektupları, testler ve kişisel referanslar, tasarlanan amaçla daima bağlantılı olmalıdır
  (f)Tüketici, şüpheli ve/veya yanıltıcı vaatlerle ya da aynı şekilde, söz konusu avantajlar gelecekteki belirsiz bir başarıyla bağlantılıysa özel avantajlar vadedilerek ürün satın almaya teşvik edilmeyecektir. Satış Ortakları, tüketicinin yalnızca teklif sahibine kişisel bir lütufta bulunmak, istenmeyen bir konuşmayı sonlandırmak ya da teklifin konusunun bir parçası olmayan bir avantajdan faydalanmak veya söz konusu avantaj verildiği için minnetini belirtmek amacıyla teklifi kabul etmesine neden olabilecek eylemlerden kaçınacaktır.
  (g) Bir Satış Ortağı USI Tech satış sisteminin, hizmet bedeli planının veya ürünlerinin bir devlet kurumu tarafından onaylandığını veya yetkilendirildiğini ya da desteklendiğini veya bir hukuk şirketi ya da eşdeğer bir hizmet sağlayıcı tarafından yasal açıdan güvenilir olduğu şeklinde sınıflandırıldığını iddia edemez.
  (3) Satış Ortağının kendi inisiyatifinde elde edilen kendi satış belgeleri, internet sayfaları, ürün broşürleri, promosyon niteliğindeki video veya filmleri ya da diğer çevrim içi veya çevrim dışı ortamları ve reklam niteliğindeki malzemesinin kullanımına, üretimine ve dağıtımına yalnızca USI Tech’in önceden onayı ile izin verilmektedir. Aynı şekilde USI Tech hizmetlerinin kişinin kendine ait veya üçüncü tarafa ait internet sayfaları aracılığıyla promosyonuna yalnızca USI Tech’in önceden yazılı onayı ile izin verilmekte olup özel yetkilendirme olmadığında yalnızca USI Tech’in resmî sayfaları aracılığıyla reklam yapmaya izin verilmektedir. Satış Ortağı, USI Tech hizmetlerini sosyal ağlar (örn. Facebook, Instagram, Google+), çevrim içi bloglar veya sohbet odaları gibi diğer internet ortamlarında tanıtıyorsa yalnızca resmî USI Tech reklam mesajlarını kullanabilir. Aynı şekilde Satış Ortağı, diğer internet ortamları aracılığıyla reklam yaparken bunun USI Tech’in resmî bir reklamı veya varlığı olmadığını açıkça ifade etmelidir.
  (4) Satış Ortakları, USI Tech’in hizmetlerini ve üyeliğini yüz yüze, ev partilerinde veya etkinliklerinde, çevrim içi ev partilerinde, web seminerlerinde veya diğer çevrim içi sunumlarda, geçerli yasalar doğrultusunda ve iptal hakkı ile birlikte sunabilir.
  (5) Hizmetler müzayedelerde, kamuya açık ve özel dijital bitpazarlarında, takas platformlarında, çevrim içi mağazalarda, internet mağazalarında, eBay, Amazon gibi internet pazarlarında veya karşılaştırmalı satış platformlarında teklif edilemez.
  (6) Satış Ortağı, işi esnasında kendini BAĞIMSIZ USI Tech ORTAĞI olarak tanıtmayı taahhüt eder. İnternet ana sayfaları, antetli kağıtlar, kartvizitler, taşıt üzerindeki yazı ve reklamlar, reklam belgeleri ve benzeri mutlaka "BAĞIMSIZ USI TECH Satış Ortağı" ekini içermelidir. Ayrıca Satış Ortağının, şirket için veya şirketin menfaatine ya da şirketin adına olmak üzere, USI Tech adına kredi başvurusunda bulunması ve kredi alması, masraf yapması, yükümlülük altına girmesi, banka hesabı açması veya sözleşme imzalaması yasaktır.
  (7) Satış Ortağı; tüm seyahat giderlerini, harcamaları, ofis giderlerini, telefon giderlerini ya da reklam malzemeleri ile ilgili diğer masrafları ödemekten sorumludur.
  (8) İş esnasında Satış Ortağı, rakip şirketlerin markalarından olumsuz, küçük düşürücü veya diğer türlü kanunlara aykırı bir biçimde bahsetme ya da diğer şirketleri olumsuz veya küçük düşürücü bir biçimde değerlendirme hakkına sahip değildir.
  (9) USI Tech’e ait tüm sunum, reklam, eğitim ve video/film malzemeleri vb. (fotoğraflar dahil) telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, USI Tech’in açıkça yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen, sözleşme ile verilen kullanım hakkının ötesinde Satış Ortağı tarafından çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kamunun erişimine sunulamaz veya işlenemez.
  (10) Aynı şekilde, USI Tech’in tescilli ticari markaları, ürün açıklamaları, iş unvanları ve ticari açıklamalarındaki USI Tech işaretinin açıkça mevcut reklam malzemeleri ve diğer resmî USI Tech belgelerinin ötesinde kullanımına (veya değiştirilmesine), yalnızca açık yazılı onay üzerine izin verilir. Ayrıca, USI Tech’in tescilli ticari markalarını, ürün açıklamalarını, iş unvanlarını veya ticari açıklamalarını ya da USI Tech işaretini içeren kendi ticari markalarını, iş unvanlarını, internet etki alanlarını ve diğer korumalı haklarını tescil ettirmek yasaktır. Yukarıdaki hükümler ayrıca USI Tech’in münhasır kullanım hakkını elinde bulunduran ticari markalar, ticari açıklamalar veya iş unvanları için de geçerlidir. Yukarıda "Özel reklamcılık yönergeleri" başlıklı (2) sayılı kısımda geçen yasak, aynı şekilde benzer ve özdeş işaretler için de geçerlidir. USI Tech’in sanal ürünlerinin yeniden etiketlenmesi aynı şekilde yasaktır.
  (11) Satış Ortağının USI Tech, bunun hizmetleri, USI Tech pazarlama planı veya diğer USI Tech hizmetleri hakkındaki basın isteklerini yanıtlamasına izin verilmemektedir. Satış Ortağı tüm basın soruşturmalarını fazla gecikmeden info@usitech-int.com adresindeki USI Tech’e iletmeyi taahhüt eder. Ayrıca Satış Ortağı USI Tech, USI Tech ürün dizisi ve USI Tech satış sistemi hakkındaki kamu açıklamalarını (örn. televizyon, radyo, internet forumları) yalnızca USI Tech’in önceden yazılı onayı ile yapabilir.
  (12) Satış Ortağı, daha geniş bir halk topluluğuna yönelik promosyon niteliğindeki etkinliklerin yerini, saatini ve içeriğini, davetin yayımlanmasından önce uygun bir vakitte USI Tech tarafından bu amaçla sunulan etkinlik planlama sistemi aracılığıyla USI Tech yönetimine iletecektir. USI Tech, şirketin ve USI Tech satış teşkilatının ve üyelerinin menfaatine olacak şekilde gerekirse etkinlikte değişiklik veya etkinliğin iptalini talep edebilir.
  (13) Ürün, hizmet veya ödeme sistemi hakkında her tür müşteri sorgusu veya şikayeti fazla gecikme olmadan info@usitech-int.com adresindeki USI Tech’e iletilmelidir.
  (14) Satış Ortaklarının, kendi pazarlama ve/veya satış belgelerini USI Tech’in diğer Satış Ortaklarına satması veya başka şekilde dağıtması her zaman yasaktır.
  (15) Bir Satış Ortağının, Sarı Sayfalarda girişi olabilir. Ancak söz konusu bu girişin içeriği, yayımlanmadan önce USI Tech tarafından yazılı olarak onaylanmalı ve "BAĞIMSIZ USI Tech Satış Ortağı" sözcüklerini içermelidir.
  (16) USI Tech’in faaliyet veya ürünlerini pazarlamak için özel ücrete tabi telefon numaralarının kullanımına izin verilmemektedir.
  (17) USI Tech, Satış Ortağının ürünü kişisel kullanımı ve aile üyelerinin kullanımı için edinmesine izin verir. Satış Ortağı hiçbir koşulda, kendisinin veya aile üyelerinin, diğer Satış Ortaklarının ya da diğer üçüncü tarafların herhangi bir ürünü, komisyon talebi konusunda yanlış bir izlenim yaratmak veya vermek amacıyla, talep ettiklerinden fazla olacak bir biçimde satın almasına izin veremez.
  (18) Bir Satış Ortağı, eski pozisyonunu feshettikten sonra USI Tech’e yeniden kaydolabilir. Bunu yapmanın ön koşulu, Satış Ortağının pozisyonunu feshetme işleminin ve fesih işleminin USI Tech tarafından onayının en az altı ay önce gerçekleştirilmiş olması ve ilişkiyi fesheden Satış Ortağının bu süre içinde USI Tech için herhangi bir faaliyette bulunmamış olmasıdır.
  (19) Satış Ortağı yalnızca, USI Tech’in resmî olarak ticarete açıldığı ülkelerde USI Tech için hizmetlerin promosyonu ve dağıtımını yapabilir ya da yeni Satış Ortakları edinebilir.
  (20) Satış Ortağı, Satış Ortaklarına yönelik Genel Şartlar ve Koşullardaki kuralların ihlalini ya da diğer bağlı şirketler tarafından geçerli yasaların diğer ihlallerini fazla gecikmeden ve dürüst bir biçimde USI Tech’e bildirmeyi taahhüt eder.

 8. KISITLAYICI MADDE / SUÇA TEŞVİK / ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNİN SATIŞI

  (1) Satış Ortağının, bunlar rakip bile olsa ağ pazarlama şirketleri dahil olmak üzere başka şirketler için ürün ve/veya hizmet dağıtmasına izin verilmektedir.
  (2) Bununla birlikte Satış Ortağının, diğer USI Tech Satış Ortaklarını başka ürünleri dağıtması için teşvik etmesi yasaktır.
  (3) Ayrıca Satış Ortağının diğer Satış Ortaklarının haklarını veya başka şirketlerle imzaladığı ve maddeleri hâlâ yürürlükte olan diğer satış sözleşmelerini ihlal eden bir satış ortağı sözleşmesi imzalaması yasaktır.
  (4) Satış Ortağı diğer rakipler, diğer şirketler veya ağ pazarlama şirketleri için aynı anda çalışıyorsa ilgili faaliyetini (merkezden uca doğru ilgili düzenini), diğer şirkete yönelik faaliyeti ile bağlantısı veya karıştırılması söz konusu olmayacak şekilde yönetmeyi taahhüt eder. Satış Ortağı özellikle, aynı anda ve coğrafi bakımdan yakındaki bir yerde veya aynı web sitesinde, Facebook sayfasında, başka sosyal medya platformunda veya internet platformunda, örneğin USI Tech ile bu şirket arasında resmî bir iş birliği nedeniyle USI Tech bunu açıkça onaylamadığı takdirde USI Tech ürün ve/veya hizmetlerinden başka ürünleri teklif edemez.

 9. GİZLİLİK

  Satış Ortağının USI Tech ve kuruluşunun şirket sırları konusunda mutlak bir gizliliği sürdürmesi gereklidir. Şirket sırları ayrıca müşterilerin ve Satış Ortaklarının özel verilerinin yanı sıra merkezden uca doğru faaliyetleri konusundaki bilgileri ve burada yer alan bilgileri de içerir. İşbu yükümlülük, Satış Ortağı sözleşmesi sonlandıktan sonra da geçerli olmaya devam eder.
  Satış Ortağı görev sırasında, USI Tech’in işinin yürütülmesi ile bağlantılı olarak USI Tech’in iş ve ürün süreçleri, yöntemleri, müşteri listeleri, hesapları ve prosedürleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla USI Tech’in sahip olduğu veya lisans verdiği ve/veya kullandığı çeşitli ticari sırlar, icatlar, yenilikler, süreçler, bilgiler, kayıtlar ve spesifikasyonlar için erişim sahibi olacağını ve bunlardan haberdar olacağını kabul etmektedir. Satış Ortağı, yukarıda bahsi geçenlerin herhangi birini doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmeyeceğini ya da bunları işbu Sözleşmenin süresi boyunca ya da bunu takip eden herhangi bir zamanda, USI Tech ile işbu taahhüt esnasında gerektiği durumlar haricinde kullanmayacağını kabul etmektedir. USI Tech’in işiyle ilgili tüm dosyalar, kayıtlar, belgeler, ozalitler, spesifikasyonlar, bilgiler, mektuplar, notlar, medya listeleri, orijinal sanat eseri/reklam metni, defterler ve benzeri öğeler, ister Satış Ortağı tarafından hazırlansın ister başka türlü eline geçmiş olsun yalnızca USI Tech’in mülkiyetinde kalacaktır. Satış Ortağı, USI Tech’in önceden yazılı izni olmaksızın yukarıdakilerin hiçbir kopyasını saklamayacaktır. İşbu Sözleşmenin sona ermesi veya erken feshi üzerine ya da USI Tech tarafından ne zaman talep edilirse Satış Ortağı, kendi mülkiyetindeki veya kontrolündeki bu türden tüm dosyaları, kayıtları, belgeleri, spesifikasyonları, bilgileri ve diğer öğeleri USI Tech’e anında sunacaktır. Ayrıca Satış Ortağı, USI Tech’in önceden yazılı onayı olmaksızın hiç kimseye işbu Sözleşmenin şartlarını veya bağımsız bir yüklenici olarak muhafaza ettiklerini ifşa etmeyeceğini ve USI Tech ile olan ilişkisinin ve buna göre hizmetlerinin gizli yapısını daima koruyacağını kabul etmektedir.

 10. SATIŞ ORTAĞI KORUMASI / ÇAPRAZ SPONSORLUK / İKRAMİYE MANİPÜLASYONU

  (1) USI Tech ürünlerini satmak için ilk defa yeni bir Satış Ortağını tayin eden aktif Satış Ortağının bünyesine bu yeni Satış Ortağı atanır (Satış Ortağı koruması); burada atama, yeni USI Tech Satış Ortağı tarafından ödemesi yapılan kayıt başvurusunun alındığı tarih ve saate bağlıdır. İki Satış Ortağı birden kendilerini yeni Satış Ortağının sponsoru olarak kabul ederse USI Tech, yalnızca ilk kayıtta bahsi geçen sponsoru dikkate alır.
  (2) USI Tech, promosyon niteliğindeki posta, mektuplar veya e-postalar "taşındı", "vefat etti", "kabul edilmedi", "bilinmiyor" vb. etiketiyle geri dönerse ve Satış Ortağı makul bir süre içinde hatalı bilgileri düzeltmezse Satış Ortağının e-posta adresi dahil tüm kişisel verileri sisteminden silme hakkına sahiptir. USI Tech, teslim edilemeyen promosyon niteliğindeki posta ve kargo giderleri nedeniyle masrafa girerse bildirimde bulunan Satış Ortağının hatalı teslimattan sorumlu olmadığı durumlar haricinde söz konusu Satış Ortağından masrafların iadesini talep etme hakkına sahiptir.
  (3) Ayrıca çapraz sponsorluk ve bu tür herhangi bir girişim şirket içinde yasaktır. Çapraz sponsorluk, USI Tech’te başka bir satış hattında halihazırda bir Satış Ortağı olan ya da son altı ay içinde bir Satış Ortağı sözleşmesi yapmış bulunan bir kişi veya şirketi kendi sponsorluğuna almak anlamına gelir. Ayrıca bu hükümlerden kaçınmak için kişinin eşinin, akrabalarının, ticari adının, şirketlerinin, ortaklıklarının, tröst şirketlerinin veya diğer üçüncü tarafların adını kullanması da yasaktır.
  (4) İkramiye manipülasyonları yasaktır. Bunlar özellikle, aslında USI Tech’in işini yürütmeyen Satış Ortaklarının (paravan kişiler olarak bilinir) sponsorluğunun yanı sıra bunun yasaklı olduğu ölçüde aleni ya da gizli şekilde yapılan çoklu kayıtları içerir. Ayrıca bu hükümlerden kaçınmak için kişinin eşinin, akrabalarının, ticari adının, şirketlerinin, ortaklıklarının, tröst şirketinin veya diğer üçüncü tarafların adını kullanması da yasaktır. Aynı zamanda, hizmet bedeli planında daha iyi bir pozisyon elde etmek veya başka bir şekilde ikramiye sistemini manipüle etmek amacıyla üçüncü tarafları ürünleri alması veya satması için teşvik etmek de yasaktır.
  (5) Satış Ortağı hiçbir bölgesel koruma veya münhasırlık hakkına sahip değildir.

 11. İHTARLAR, MAKTU TAZMİNAT, TAZMİNAT, ZARARI ÖDEME

  (1) Satış Ortağının 7. maddeye dayalı yükümlülüklerinin ilk defa ihlal edilmesi durumunda, görev ihlalinin düzeltilmesi için tanınan on (10) günlük makul bir süre ile USI Tech tarafından yazılı bir ihtar gönderilir. Satış Ortağı ihtar maliyetini, özellikle ihtardan kaynaklanan avukatlık ücreti varsa bunu geri ödemeyi taahhüt eder.
  (2) Açıkça ifade edilmektedir ki 16 (3) sayılı maddeye göre USI Tech, 8, 9 ve 10 (3) ve (4) sayılı maddeye dayalı yükümlülüklerin ihlali durumunda ve özellikle 7 sayılı maddenin ya da sözleşmeden kaynaklanan veya yazılı diğer geçerli yasaların ağır ihlali durumunda önceden ihtarda bulunmadan olağanüstü fesih gerçekleştirme hakkına sahiptir. 16 (3) sayılı maddeye dayalı olağanüstü derhal fesih hakkına bağlı kalmaksızın USI Tech, münferit vakalarda, olağanüstü fesih beyanında bulunmadan önce yukarıda bahsi geçen görev ihlallerinden biri meydana geldiğinde kendi takdirine bağlı olarak, düzeltme süresinin kısaltılması dahil olmak üzere, (1) sayılı paragrafta tanımlandığı gibi bir ihtar gönderme hakkına sahiptir.
  (3) İhtarda belirtilen düzeltme süresi bittikten sonra aynı veya esasen benzer bir ihlal tekrardan meydana gelirse ya da en baştaki ihtara neden olan ihlal düzeltilmezse USI Tech’in takdiriyle belirlenen ve yetkili mahkeme tarafından incelenen uygun maktu tazminatın derhal ödenmesi gerekir. Ayrıca maktu tazminat iddiasında bulunurken ortaya çıkacak ek avukat giderleri, Satış Ortağı tarafından tazmin edilmelidir ve bu durum önceden açıkça ifade edilmiştir.
  (4) İlaveten iddia edilen maktu tazminata bağlı kalmaksızın Satış Ortağı, görev ihlalinden sorumlu olmadığı durumlar haricinde, 7-9 ve 10 (3) ve (4) sayılı maddelerde tanımlandığı gibi bir görev ihlalinin sonucu olarak USI Tech’in uğradığı tüm zarardan sorumlu olacaktır.
  (5) Satış Ortağı tarafından 7-9 ve 10 (3) ve (4) sayılı maddelere dayalı yükümlülüklerden birinin ihlali ya da hüküm süren yasaların farklı bir ihlali nedeniyle üçüncü bir tarafın hak talep etmesi durumunda Satış Ortağı, USI Tech’in ilk talebinde herhangi bir sorumluluğa karşı USI Tech’in zararını tazmin edecektir. Satış Ortağı özellikle bu bağlamda USI Tech’in uğrayacağı tüm giderleri, özelde avukat giderlerini ve tazminat giderlerini karşılamayı taahhüt eder.
  (6) Satış Ortağı; USI Tech ve yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, acentelerini, hissedarlarını, bağlı şirketlerini, Satış Ortaklarını ve müşterilerini, Satış Ortağının herhangi bir eylemi veya ihmali ile bağlantılı veya bundan kaynaklanan tüm iddialar, şikayetler, davalar, talepler, hasarlar, sorumluluklar, yükümlülükler, kayıplar, uzlaşmalar, hükümler, (avukat ücretleri ve giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) giderler ve masraflar karşısında tazmin edecek ve bunlardan masun tutacaktır.

 12. FİYAT AYARLAMALARI

  USI Tech; yeni bir faturalandırma döneminin başında hizmetler, hizmet bedeli planı veya kullanım ücretlerine atfedilebilen komisyon unsurları veya Satış Ortağı tarafından ödenmesi gereken fiyatları ayarlama, özellikle piyasa durumunda ve/veya satış yapısında gerçekleşen değişiklikleri takiben bilhassa fiyatları artırma veya komisyonları piyasa koşullarına göre uyarlama hakkını saklı tutar. USI Tech, ayarlamadan makul bir süre önce ayarlama konusunda Satış Ortağını bilgilendirecektir. Hizmet bedeli planında Satış Ortağının %10’dan fazla aleyhine olan değişiklikler veya fiyatlarda %5’ten fazla gerçekleşen artışlar Satış Ortağına, yapılan düzeltmeye itiraz etme hakkını verir. Satış Ortağı, düzeltilen şartlar duyurulduktan sonra bir ay içinde itiraz etmediği takdirde işbu şartlar sözleşmenin parçası olur. Satış Ortağı sözleşmesinin akdi noktasında bilinen hiçbir ayarlama, bildirim gerektirmez ve Satış Ortağına itiraz hakkı vermez. Bir itiraz durumunda USI Tech, işin düzeltilmiş veya ilave şart ve koşullarının yürürlüğe girmesinin amaçlandığı noktada sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 13. GELİR REDDİ

  USI Tech (kısa olması için "Şirket"), sunduğu hizmetlerin istikrarlı gelir için potansiyel oluşturmasını sağlayarak Kullanıcılarının tam memnuniyeti için çalışır.

  ŞİRKET ve/veya Bağımsız Temsilcileri tarafından sunumlarında yapılan kazanç ve/veya gelir beyanları, olası kazancınızın yalnızca tahminidir. Herhangi bir Kullanıcının bu seviyede gelir elde edeceğine dair bir teminat söz konusu değildir. Bir Kullanıcı ŞİRKET’in hizmetlerinde yer aldığında Kullanıcının, kazanç ve gelir beyanlarının kişiye göre değişme riskini kabul ettiği addedilir.

  Sunumlar sırasında verilen örnekler teminat, vaat, temsil ve/veya güvence olarak yorumlanmamalıdır. İşimizi ve/veya kendimizi bir 'zenginleşme planı' olarak göstermemekteyiz.

  ŞİRKET sunumlarından elde edilecek tahmini gelir ancak çok çalışma ve ŞİRKET ile doğru iş birliği bir araya geldiğinde elde edilebilir.

  Ayrıca her işte olduğu gibi Kullanıcının elde ettiği sonuçlar, kişisel kapasite, iş deneyimi, uzmanlık ve istek düzeyine göre değişiklik gösterebilir ve bunlara bağlıdır. Elde edeceğiniz başarı seviyesine dair hiçbir teminat, vaat, temsil ve/veya güvence söz konusu değildir. İddia edilen sonuçların elde edilmesindeki başarı seviyeniz, bu tür beceriler ve faktörler kişiden kişiye değiştiği için işe ayırdığınız zamana, bahsi geçen fikirlere ve tekniklere, finansmanınıza, bilginize ve çeşitli becerilerinize bağlıdır.

  Kullanılan referanslar ve örnekler istisnai sonuçlar olup tüm Kullanıcılar için geçerli değildir ya da olmayabilir ve bunların herkesin aynı ya da benzer sonuçları elde edeceğini garanti etmesi, vadetmesi, temsil etmesi ve/veya temin etmesi amaçlanmamaktadır. Her bir bireyin başarısının kendi geçmişine, bağlılığına, isteğine ve motivasyonuna bağlı olduğu tekrar vurgulanmalıdır.

  Geçmişte elde edilen kazanç örneklerinin gelecekte de tekrarlanabileceğine dair hiçbir güvence verilmemektedir. ŞİRKET gelecekte elde edeceğiniz sonuçları ve/veya başarıyı garanti edemez. İşte ve internette, sonuçlarda azalmaya neden olabilecek, öngöremediğimiz birtakım bilinmeyen riskler söz konusudur. ŞİRKET, eylemlerinizden sorumlu değildir. Gerçek sonuçlara dair örneklere veya gerçek kazançlara ilişkin iddialar, talep üzerine doğrulanabilir.

  ŞİRKET bilgilerinin, ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin kullanımı, tamamen memnun olacağınız şekilde gerçekleştirdiğinizi taahhüt ve teyit ettiğiniz gerekli özenle gerçekleştirilmelidir. ŞİRKET’in işinizdeki, işle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili eylemlerinizde ve/veya davranışlarınızdaki ve/veya bilgilerimizin, ürünlerimizin ve/veya hizmetlerimizin satın alınmasında ve kullanılmasındaki hiçbir başarıdan veya başarısızlıktan sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

 14. REKLAM MALZEMELERİ, BAĞIŞLAR, VERİ İŞLEME

  USI Tech’in sunduğu tüm ücretsiz reklam malzemeleri ve diğer bağışlar, gelecekte etkili olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

 15. HİZMET BEDELİ / ÖDEME ŞARTLARI / KOMİSYON ÖDEME ŞARTLARI / GÖREVLENDİRME YASAĞI

  (1) Satış Ortağı, gerekli niteliklere ulaştığında, faaliyeti için hizmet bedeli olarak USI Tech hizmet bedeli planından, münhasıran ilgili nitelik gerekliliğinden kaynaklanan komisyon ve diğer hizmet bedeli unsurlarını alacaktır. Tüm komisyon talepleri, kaynağını, Satış Ortağının Arka Ofisinden ulaşabileceği ve istenen zaman Arka Ofiste görüntülenebilen, zaman zaman düzeltme yapılan hizmet bedeli planından alır. Hizmet bedelinin ödenmesi, sözleşme ile başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde Satış Ortağının işini sürdürmesi ve ifasına yönelik tüm giderleri karşılayacaktır.
  (2) USI Tech, ilk komisyon ödemesi yapılmadan önce Satış Ortağının kimliğini ve ticari kaydını kanıtlamasını (örn. ticaret lisansının ibrazını) talep etme hakkını saklı tutar. USI Tech’in takdirine bağlı olarak kimlik kanıtı, (bir aydan eski olmamak kaydıyla) geçerli bir elektrik, gaz, su veya diğer hizmet faturası ile bağlantılı nüfuz cüzdanı veya pasaportun bir nüshası biçiminde sunulacaktır ve talep edildikten sonraki iki hafta içinde sunulmalıdır. Tüzel kişilik veya ortaklıklar ya da tescilli tacirler durumunda sorumlu kişinin (örn. idari müdür veya kişisel olarak yükümlü hissedar) kimlik kanıtı gereklidir ve ticaret siciline bir giriş yapıldıysa (bir aydan eski olmamak kaydıyla) geçerli ticaret sicili ekstresinin bir nüshası ibraz edilmelidir.
  (3) Satış Ortağı ilk başta, USI Tech’te küçük işletme operatörü olarak sınıflandırılır. Ticari faaliyeti esnasında satış vergisi (KDV) ödemeye dahil olur olmaz ya da küçük işletme eşiğini aşar aşmaz yetkili vergi makamından aldığı bir tasdik ve vergi numarasını ibraz ederek fazla gecikmeden USI Tech’i bilgilendirecektir.
  (4) Satış Ortağı tarafından hizmetlerin tedarikine yönelik komisyon ve ücretler, USI Tech tarafından farklı bir hesap açıkça kabul edilmediği takdirde, yalnızca kendi adına ya da USI Tech ile sözleşme ilişkisi bulunan bir ortaklığın veya tüzel kişiliğin adına olan hesaplara ödenebilir. Ödemeler, Ortağın kayıtlı olduğu bir ülkedeki yabancı bir hesaba veya üçüncü taraf hesaplarına yapılamaz.
  (5) USI Tech, yasal hükümler doğrultusunda bir muhafaza hakkı iddia etme hakkına sahiptir. Aynı şekilde USI Tech, ilk ödemeden önce, örn. başvurulup verildiyse tüzel kişilikler için KDV numarası gibi yasaların gerektirdiği tüm belgeler USI Tech’e ibraz edilmediği takdirde komisyonların ödemesi konusunda bir muhafaza hakkı iddia etme hakkına sahiptir. USI Tech, komisyon ödemelerini muhafaza hakkını kullandığı takdirde Satış Ortağının, komisyonun muhafaza dönemi sırasında menfaat iddia etme hakkına sahip olmadığı addedilir.
  (6) USI Tech, USI Tech’in Satış Ortağına karşı hak taleplerini, Ortağın komisyon hak taleplerinden kısmen veya tamamen mahsup etme hakkına sahiptir. Satış Ortağı, karşı iddialar ihtilafsız olduğu veya yasaya göre oluşturulduğu takdirde mahsup etme hakkına sahip olacaktır.
  (7) Satış Ortağı sözleşmeleri uyarınca Satış Ortağına tahakkuk eden alacaklar üzerinde rehin hakkı ve bu alacakların temliki, geçerli yasalarla çelişmediği takdirde hariç tutulacaktır. Geçerli yasalarca hariç tutulmadığı takdirde işbu sözleşme, üçüncü taraf hakları ile engellenemez.
  (8) Satış Ortağı, hazırlanan faturaları derhal kontrol edecek ve herhangi bir itiraz varsa USI Tech’i fazla gecikmeden bilgilendirecektir. Tüm komisyon talepleri, Satış Ortağının kendi Arka Ofisinden erişebildiği ve ayrıca Arka Ofisinde görüntülenebilen geçerli hizmet bedeli planı uyarınca ortaya çıkar. USI Tech tüm hatalı komisyonlardan, ikramiyelerden ve diğer ödemelerden, hatalı ödemeden sonraki 60 gün içinde yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu süreden sonra komisyonlar, ikramiyeler ve diğer ödemeler onaylanmış addedilir.
  (9) Komisyonlar, USI Tech ödeme şartlarını ve ödeme türlerini dikkate alarak Satış Ortağının açık talebi ile haftalık olarak ödenir.

 16. SATIŞ ORTAĞININ BLOKE EDİLMESİ

  (1) Satış Ortağı, kayıttan ve komisyon ödemesi için gerekliliklerin kabulünden sonraki 14 gün içinde tüm gerekli kanıtı sunmadığı takdirde USI Tech, yasaların gerektirdiği belgeler sunulana kadar Satış Ortağını geçici olarak bloke etme hakkına sahiptir. Yukarıdaki hüküm ayrıca 14 (2) sayılı maddede tanımlanan son tarihin boş yere aşılması durumunda ya da 14 (3) sayılı maddeye dayalı şartlar ihlal edildiği takdirde gereken eylem düzeltilene kadar geçerli olup bu durum Ortağın ödemesi beklenen masrafların veya lisans ücretlerinin ödenmemesi için de geçerlidir. Satış Ortağının bu bloke etmeden sorumlu olmadığı durumlar haricinde bloke etme süresi, Satış Ortağına olağan bir fesih hakkı vermez ve önceden ödenmiş olan ilk başlangıç siparişinin yeniden ödenmesi ya da tazminat talebi ile sonuçlanmaz.
  (2) Belirtilen nedenlerle ödemesi yapılamayan komisyon talepleri ihtiyaten, USI Tech’te ilan edilecek ve yasal zaman limiti bittikten sonra olmayacak şekilde zaman aşımına uğramış olacaktır.
  (3) USI Tech, her ihtar durumu için ihtar giderlerine yönelik tazminat talep etme hakkına sahiptir.
  (4) (1) sayılı paragrafta belirtilen bloke etme nedenlerine bağlı kalmaksızın USI Tech, bir Satış Ortağını haklı bir gerekçeyle bloke etme hakkını saklı tutar. USI Tech bilhassa, Satış Ortağı 7-9 sayılı maddelerde ve 10 (3) ve (4) sayılı maddede belirtilen yükümlülükleri veya diğer geçerli yasaları ihlal ettiği takdirde ya da başka haklı bir gerekçe verildiğinin addedildiği ve Satış Ortağı ilgili görev ihlalini, USI Tech’in ilgili ihtarını müteakip 5 sayılı maddede belirtilen süre içinde düzeltmediği takdirde bildirimde bulunmaksızın bir Satış Ortağının erişimini bloke etme hakkını saklı tutar.

 17. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

  (1) Satış Ortağı sözleşmesi, on iki aylığına akdedilir. İşbu sözleşme, sözleşmenin bitimine doğru üç aylık bir fesih süresinde hiçbir fesih gerçekleştirilmediği takdirde bir seferde on iki ay daha uzatılacaktır.
  (2) (1) ile belirtilen fesih nedenine bağlı olmaksızın USI Tech, haklı bir gerekçeyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Bilhassa Satış Ortağı 11 (1) sayılı maddede belirtildiği şekilde düzeltme yükümlülüğünü gereken süre içinde yerine getirmediği ya da görev ihlalini takiben aynı veya benzer bir ihlal meydana geldiği takdirde 7 sayılı maddede düzenlenen yükümlülüklerden birinin bir ihlali durumunda haklı bir gerekçenin verildiği addedilir. USI Tech; 8, 9 ve 10 (3) ve (4) sayılı maddeye dayalı yükümlülüklerin bir ihlalinin yanı sıra 7 sayılı maddenin ya da sözleşmeden kaynaklanan veya yazılı diğer geçerli yasaların özellikle ağır bir ihlali durumunda önceden ihtarda bulunmadan olağanüstü bir fesih gerçekleştirme hakkına sahiptir. Aynı şekilde Satış Ortağı, 14 (2) ve (3) sayılı maddenin hükümlerine uymadığı, ayrıca 15 (1) sayılı maddede belirtilen bir bloke etme durumunu müteakiben son kanuni sürenin dolduğu noktada hiçbir düzeltmenin gerçekleştirilmediği durumda olağanüstü bir fesih için dayanak sunulduğu addedilir. Ayrıca diğer tarafa karşı adli tasfiye davaları açılmadığı ya da söz konusu dava işlemlerinin başlatılması, varlık yokluğu nedeniyle reddedildiği ya da diğer taraf, başka türlü likit olmadığı veya cebri icra davaları sırasında likit olmaması konusunda bir yeminli beyan verdiği takdirde her iki tarafın da olağanüstü bir fesih için dayanağı olacaktır. Olağanüstü bir fesih gerçekleştirme hakkı için ek hak talepleri saklı kalır.
  (3) USI Tech’in "USI Tech" işaretini, USI Tech’in bir ticari markasını, ticari bir açıklamasını veya bir iş unvanını içeren mallar, sözleşmenin feshinden sonra artık kullanılamaz ve malın transfer giderlerinin ödenmesi konusunda ilgili bir talebi müteakip USI Tech’e teslim edilmelidir. Yukarıdaki madde ayrıca USI Tech’in münhasır bir kullanım hakkına sahip olduğu ticari markalar, ticari açıklamalar veya iş unvanları için de geçerlidir.
  (4) Eski pozisyonunun olağan bir feshinden sonra bir Satış Ortağı, başka bir sponsor aracılığıyla USI Tech’e yeniden kaydolabilir. Bunu yapmanın ön koşulu, Satış Ortağının pozisyonu için olağan feshin ve feshin USI Tech tarafından onayının en az altı ay önce gerçekleştirilmiş olması ve ilişkiyi fesheden Satış Ortağının bu süre içinde USI Tech içinde hiçbir faaliyet gerçekleştirmemiş olmasıdır.
  (5) Sözleşmenin feshi üzerine Satış Ortağı, bir komisyon ödemesi hakkına ve bilhassa Satış Ortağı, Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) ile tanımlandığı şekilde bir ticaret acentesi olmadığı için ticaret acentesi olarak bir tashih talebinde bulunma hakkına sahip değildir.
  (6) Aynı zamanda bir Satış Ortağı, USI Tech’ten Satış Ortağı sözleşmesinden bağımsız başka hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetler, Satış Ortağı fesih sürecinin parçası olarak işbu hizmetlerin feshini de açıkça talep etmediği ve bu tür bir feshe izin verilmediği sürece Satış Ortağı sözleşmesinin feshinden bağımsız olarak yürürlükte kalacaktır. Satış Ortağı, sözleşmenin feshini müteakip USI Tech’ten hizmet almaya devam ettiği takdirde normal bir müşteri olarak yönetilir.
  (7) Sonlandırmalar, yazılı olarak, e-postayla veya USI Tech'in arka ofisinde yapılabilir.

 18. SORUMLULUK REDDİ

  (1) USI Tech yalnızca USI Tech, çalışanları veya vekil acenteleri tarafından gerçekleştirilen kötü niyetli hareketler veya ağır şekilde ihmal içeren eylemler ya da sözleşmeden kaynaklanan maddi bir görevin (örn. komisyon ödemesi) kusurlu ihlali sonucunda ortaya çıkan zararlardan sorumludur. Bu durum ayrıca yetkisiz eylemlerin ifasından ve sözleşme görüşmelerindeki görevlerin ihlalinden kaynaklanan zararlar için de geçerlidir. Diğer tazminat sorumlulukları hariç tutulacaktır.
  (2) USI Tech, çalışanları veya vekil acenteleri tarafından gerçekleştirilen kötü niyetli hareket veya ağır ihmal içeren eylemler ya da ölüm, kişisel yaralanma ve sağlığa verilen zarar vakaları haricinde sorumluluk, sözleşmenin akdi üzerine öngörülebilen tipte zararla ve aksi takdirde sözleşme tipine yönelik ortalama zarar seviyesi ile sınırlı olacaktır. Bu durum ayrıca dolaylı zarar, bilhassa kâr kaybı içinde geçerlidir.
  (3) USI Tech; USI Tech, çalışanları veya vekil acenteleri tarafından gerçekleştirilen, ağır ihmal içeren veya kötü niyetli kusur haricinde sunuculardaki veri kayıplarından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Satış Ortaklarına ait saklanan içerik, USI Tech için üçüncü taraf bilgilerini temsil eder.

 19. İŞ FAALİYETLERİNİN / SPONSORLU YAPININ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA DEVRİ / SATIŞ ORTAĞININ ÖLÜMÜ

  (1) USI Tech, sözleşmeden kaynaklanan pozisyonunu istediği zaman bir halef şirkete tamamen veya kısmen devredebilir. Bu şirket, işbu sözleşmenin konusu olan işi aynı şekilde devam ettirecek ve mevcut hak ve görevleri eksiksiz şekilde üstlenecektir.
  (2) Satış Ortağı, USI Tech mevcut şufa hakkını önceden kullanmadığı takdirde USI Tech’in önceden yazılı onayına ve üçüncü tarafla olan satış ve/veya devir sözleşmesinin ibrazının yanı sıra üçüncü tarafın USI Tech’e Satış Ortağı başvurusunun ibrazına bağlı olarak satış yapısını devretme hakkına sahiptir. Satış yapısı yalnızca, devir noktasında USI Tech’in Satış Ortağı olmayan kişilere devredilebilir. Buna karşılık USI Tech’in Satış Ortakları bir satış yapısını devredemez veya satın alamaz. Onay, USI Tech tarafından ancak şufa hakkını kullandığı ve aksi takdirde yalnızca haklı bir gerekçe ile reddedilebilir. Satış Ortağı, satış yapısının amaçlanan devri konusunda USI Tech’i yazılı olarak bilgilendirmeyi taahhüt eder. USI Tech’in, yazılı bildirimleri aldıktan sonra şufa hakkını kullanmak için bir ayı vardır. Bu gerçekleşmediği takdirde başka haklı nedenlerle engellenmediği sürece devre izin verilir. Bir satış ancak sözleşme ilişkisi feshedilmediği takdirde mümkündür. Bildirimde bulunmadan fesih gerçekleştirilmesi veya Satış Ortakları ve Teslimatlara yönelik işbu Genel Şart ve Koşulların ihlali durumunda Satış Ortağının kendi satış organizasyonunu satma hakkı zaman aşımına uğrar; bu durum, satış yapan Satış Ortağı hâlâ USI Tech parasına sahipse de geçerlidir.
  (3) Tüzel bir kişilik veya ortaklık, bir Satış Ortağı olarak kayıtlıysa satış yapısı yalnızca işbu sözleşmenin diğer ön koşullarına bağlı olarak devredilebilir.
  (4) Satış Ortağı olarak yeni kaydolan tüzel bir kişilik veya ortaklık yeni bir hissedar almak isterse Satış Ortaklığı için başvuran önceki hissedar/hissedarlar hissedar olarak kaldığı takdirde bu mümkündür. Bir hissedar, Satış Ortağı olarak kayıtlı bir tüzel kişilikten veya ortaklıktan çıkmak ya da hisselerini üçüncü bir tarafa devretmek istiyorsa ilgili yazılı talebi ve ilgili noter tasdikli belgenin ibrazını müteakip ve Satış Ortaklarına yönelik Genel Şart ve Koşulların (2) sayılı maddesindeki şart uyarınca işbu sözleşmenin hükümleri doğrultusunda bu eyleme izin verilebilir. USI Tech, yukarıda bahsi geçen başvuruyu işleme koymak için €25,00 değerinde idare ücreti alır. İşbu şarta uyulmadığı takdirde USI Tech, Satış Ortağı olarak kayıtlı tüzel kişilik veya ortaklık ile mevcut sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.
  (5) Satış Ortağı sözleşmesi, en geç Satış Ortağının ölümü ile sona erer. Satış Ortağı sözleşmesi yasal gerekliliklerle uygunluğa tabi olarak miras bırakılabilir. Ölümden sonraki altı ay içinde vâris ile yeni bir Satış Ortağı sözleşmesi imzalanmalıdır; işbu sözleşme ile vâris, murisin hak ve görevlerini üstlenir. Gerçek kişi olarak vâris ya da vârislerden biri USI Tech’e zaten Satış Ortağı olarak kayıtlıysa vâris, USI Tech’in satış yapısında mevcut önceki pozisyonundan feragat etmeli ya da 18 (2) sayılı maddenin ön koşulları geçerliyse her gerçek kişiye pazarlama planındaki yalnızca bir pozisyonun atanabileceği varsayılarak 18 (2) sayılı madde doğrultusunda iki gelecek satış yapısından birini bir üçüncü tarafa devretmelidir. Ölüm belgesi şeklinde ölüme ilişkin bir kanıt sunulmalıdır. Satış Ortağı sözleşmesinin miras bırakılması ile ilgili bir vasiyetname mevcutsa söz konusu vasiyetnamenin noter tasdikli bir nüshası sunulacaktır. Altı aylık süre kullanılmadan sona ererse işbu sözleşmeye tabi tüm haklar ve görevler USI Tech’e geçer. İstisnai durumlarda altı aylık süre, münferit bir vakada vâris için orantısız bir şekilde kısa olduğu takdirde uygun bir süre uzatılabilir.

 20. AYRILMA / İNFİSAH

  Tüzel kişilik veya ortaklık olarak kayıtlı bir Satış Ortağının, şirketini içeriden tasfiye etmesi durumunda yukarıda bahsi geçen şirketin ayrılığı, infisahı veya diğer tespitini takiben yine de yalnızca bir Satış Ortağı pozisyonu kalır. Ayrılan üyeler/hissedarlar, hangi üyenin/hissedarın ya da üyelerin/hissedaların Satış Ortaklığını devam ettireceği konusunda kendi aralarında bir mutabakata varmalı ve USI Tech’i bu doğrultuda yazılı olarak bilgilendirmelidir. USI Tech’teki Satış Ortaklığı ile ilgili ayrılık, boşanma, infisah veya diğer tespitin sonuçları konusunda iç ihtilaf olması durumunda USI Tech, söz konusu ihtilaf Satış Ortağının görevlerinin ihmal edilmesi ya da Satış Ortaklarına yönelik işbu Genel Şart ve Koşulların ihlali, geçerli yasaların ihlali veya merkezden uca doğru veya uçtan merkeze doğru yapıda orantısız bir zarar ile sonuçlandığı takdirde olağanüstü bir fesih gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

 21. HİZMET BEDELİ PLANININ DAHİL EDİLMESİ

  (1) Hizmet bedeli planı ve ilgili şartlar, Satış Ortağı sözleşmesinin açık birer unsurudur. Satış Ortağı daima geçerli en son sürümün hükümlerine uymalıdır.
  (2) USI Tech’e çevrim içi başvuru gönderen Satış Ortağı aynı zamanda, hizmet bedeli planını onayladığını ve işbu belgeleri sözleşmenin bir unsuru olarak kabul ettiğini garanti eder.
  (3) USI Tech istediği zaman hizmet bedeli planında düzeltme yapma hakkına sahiptir. USI Tech makul bir son tarihe tabi olacak şekilde yaptığı düzeltmeleri duyuracaktır. Satış Ortağı, düzeltmeyi açıkça kabul etmediği takdirde düzeltmeye itiraz etme hakkına sahiptir. Bir itiraz durumunda Satış Ortağı, düzeltmenin yürürlüğe girdiği noktada sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Düzeltme yürürlüğe girdikten sonraki dört hafta içinde sözleşmenin olağan feshini gerçekleştirmediği takdirde Satış Ortağı düzeltmeyi kabul etmiş olur.

 22. FOTOĞRAF MALZEMESİNİN VE GÖRSEL-İŞİTSEL MALZEMENİN KULLANIMI

  Satış Ortağı, USI Tech’e, Satış Ortağı olarak görevi boyunca suretini, ses kayıtlarını ya da beyanlarını ve alıntılarını içeren fotoğraf malzemesini ve/veya görsel-işitsel malzemeyi ücretsiz olarak kaydetme ve uygulama hakkını verir. Bu bağlamda Satış Ortağı, Satış Ortağı başvurusunu imzalayarak ve Satış Ortaklarına ve Teslimatlara yönelik işbu Genel Şart ve Koşulları onaylayarak alıntılarının, görüntülerinin veya kayıtlarının yayımlanmasına, kullanılmasına, çoğaltılmasına ve değiştirilmesine açıkça onay verir. Satış Ortağı yukarıda bahsi geçen onayı iptal etme hakkına sahiptir. İptal durumunda USI Tech, yukarıdaki kullanıma bir ay içinde son verir.

 23. VERİ KORUMASI

  (1) Aşağıdaki veri koruma beyanı, USI Tech’in diğer veri koruma beyanlarından daha önceliklidir. Bunlar USI Tech’in Arka Ofisinde (Web Ofisi) görüntülenebilir ve elde edilebilir ve yalnızca tamamlayıcı bir işleve sahiptir.
  (2) USI Tech, Satış Ortağı tarafından gönderilen kişisel verileri (örn. hitap, ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, banka bilgileri), faturalandırma ve sözleşmeyi ifa amacıyla Alman veri koruma hükümlerinin şartları doğrultusunda kullanır. Bu kapsamda USI Tech, Ortağın yalnızca başvuru formunu doldururken sunduğu verileri saklayacak ve işleyecek olup özellikle hiçbir kullanıcı davranışı profili oluşturmayacaktır.
  (3) Sözleşmenin ifası, örn. faturalandırma, kira kontratı imzalama veya komisyon ödeme, ürün ve pazarlama bilgisi amacıyla Satış Ortağının kişisel verileri, muhasebe ekibi ya da ödeme yapmaktan sorumlu ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi üçüncü taraflara, yukarıda bahsi geçen sözleşmeden kaynaklı görevlerin ifası için gerektiği ölçüde iletilecektir.
  (4) Satış Ortağı, verilerinin iletilmesine, gelecekte etkili olacak şekilde istediği zaman info@usitech-int.com adresine e-posta göndererek itiraz edebilir.
  (5) Yukarıda bahsi geçen amacın ötesinde, Satış Ortağının USI Tech’e gönderilen kişisel verilerinden hiçbiri, yasal veya resmî bir emrin sonucunda gerçekleşmediği takdirde ayrı bir yazılı onay olmaksızın üçüncü taraflara iletilmez.
  (6) Kararlaştırılan ücretlerin eksiksiz ödemesini de içeren sözleşmenin ifasından ve feshinden sonra, yasal bir muhafaza görevi geçerli olmadığı takdirde daha fazla kullanım için onayın verildiği veriler haricinde Ortağın verileri silinecektir.
  (7) Ortak, kişisel verilerinin saklanması konusunda daha fazla bilgi ya da kişisel verilerinin silinmesini, bloke edilmesini veya düzeltilmesini isterse USI Tech veri koruma görevlisi doğrudan yardımcı olabilir.

 24. TAHDİT

  İşbu sözleşmeye bağlı talepler, söz konusu talebin vadesi dolduğu noktadan altı ay sonra zaman aşımına uğrar ve talep sahibi kişi, talebine yol açan koşulları veya söz konusu koşullardan haberdar olmama nedeninin ağır ihmal olduğunu kabul eder. Bu durum, daha uzun bir tahdit süresi sağlayan yasal hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir.

 25. GEÇERLİ HUKUK / FARKLI YARGI ALANI

  (1) Geçerli hukuk, BM satış kanunu haricinde USI Tech’in kayıtlı ofisinin hukuku olacaktır. Bu durum, Satış Ortağının normal ikametgahının bulunduğu ülkenin uyulması zorunlu hükümleri saklı kalmak koşuluyla geçerlidir.
  (2) İfa yeri ve yasal forum, geçerli yasalarca engellenmediği takdirde USI Tech’in kayıtlı ofisinin bulunduğu yerdir.

 26. KAPANIŞ HÜKÜMLERİ

  (1) USI Tech, Satış Ortaklarına yönelik Genel Şart ve Koşulları istediği zaman düzeltme hakkına sahiptir. USI Tech makul bir son tarihe tabi olacak şekilde yaptığı düzeltmeleri duyuracaktır. USI Tech makul bir son tarihe tabi olacak şekilde yaptığı düzeltmeleri duyuracaktır. Satış Ortağı düzeltmelere itiraz etme hakkına sahiptir. Bir itiraz durumunda Satış Ortağı, düzeltmenin yürürlüğe girdiği noktada sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Düzeltme yürürlüğe girdikten sonraki dört hafta içinde sözleşmenin olağan feshini gerçekleştirmediği takdirde Satış Ortağı düzeltmeyi kabul etmiş olur.
  (2) Diğer taraftan, Satış Ortaklarına yönelik işbu Genel Şart ve Koşullardaki düzeltmeler veya ilaveler yazılı olarak sunulmalıdır. Aynı durum, yazılı şekil şartının iptali için de geçerlidir.
  (3) İşbu genel kullanım şartlarının bir maddesi geçersiz veya eksikse bu durum Sözleşmenin tamamını geçersiz kılmaz. Bunun yerine geçersiz madde, ekonomik açıdan geçersiz maddeye en çok benzeyen geçerli bir madde ile değiştirilir. Aynı durum, düzenlenmesi gereken bir eksikliğin düzeltilmesi için de geçerlidir.
  Satış Ortaklarına yönelik Genel Şart ve Koşullarda yapılan en son tashih: 17 Ağustos 2017

USI Tech Gizlilik Politikası

Giriş: USI Tech ( "USI"), gizlilik konusundaki endişelerine saygı duymak dahil olmak üzere bağlı şirketlerimizin ve müşterilerimizin tümüne mükemmel bir hizmet sunmak yönünde güçlü bir kararlılık içindedir. Web sitemizi ziyaret edenlerin, bu web sitesinin bilgileri nasıl toplayıp kullandığı konusunda soruları olabileceğini anlıyoruz. Bu açıklamayı, USI Tech’i yönlendiren gizlilik ilkeleri konusunda sizi bilgilendirmek için hazırladık.

Bu açıklama, gizlilik endişelerinize saygı duyarak attığımız adımlar hakkında genel ve teknik muhtelif ayrıntılar içerir. Burada önemli olan, yaptığımız her şeyde sizin ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi karşılamayı gözettiğimizdir, buna gizliliğinizi korumak da dahildir.

Göz Atmak: Bu web sitesi, siteye göz attığınız zaman bilgisayarınızdan kişiyi tanımlayıcı bilgileri toplamaz. Yani bize kendi isteğinizle ve bilerek kişiyi tanımlayıcı bilgiler sunmadığınız sürece adınızı, e-posta adresinizi veya kişiyi tanımlayıcı diğer bilgilerinizi bilmeyeceğiz.

İnternet Protokol (IP) Adresi: Bir IP adresi, internete göz attığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak atanan bir numaradır. Kullanıcılar sitemizden bir sayfa isteğinde bulunduğunda sunucularımız kullanıcının geçerli IP adresini günlüğe kaydeder. IP adreslerini sorunların teşhisinde kullanmaktayız. IP adreslerini, hakkınızdaki kişiyi tanımlayıcı bilgilerle bağlantılandırmamaktayız.

Çerezler: Web sitemizde çerez teknolojisi kullanılmaktadır. Çerezler, bir web sitesinin bir kullanıcının bilgisayarında saklayabileceği metin dizeleridir. Web sitemiz çerez kullanmakla birlikte bunlara yalnızca çevrim içi rezervasyon işleminde ihtiyaç duyar. Çerezler, web sitemizin, web sitesi ile ilgili tercihlerinizi ve etkinliklerinizi takip etmesini sağlar. Web sitemiz, ziyaretinizi kolaylaştırmak için her ziyarete yönelik oturum çerezleri oluşturur. Oturum çerezinin süresi, oturumun sonunda sona erer.

        Çerezlerin ve E-Postaların Kullanımı - USI adına pazarlama e-postaları göndermek için bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kullanmaktayız. E-postada çerez bulunmamaktadır. Ancak e-postayı alan kişi, e-postada yer alan USI web sitesine yönelik bir bağlantıya tıkladığında kullanıcının bilgisayarına kalıcı bir çerez yerleştirilir. Bu çerez, e-posta pazarlama çalışmalarımızın etkinliğini ölçmek ve kullanıcılarımızın sitede nasıl gezindiğini daha iyi anlamak için kullanılır. Hizmet sağlayıcı tarafından yerleştirilen çerez, e-postadaki kodlanmış bağlantıya tıkladığınız son seferden sonra 30 gün boyunca veya bunu silene kadar sabit diskinizde kalır.

        Çerezlerin Reklam Amacıyla Kullanımı - Reklamlarımızı sunmak ve barındırmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kullanmaktayız. Bu üçüncü taraflar, sitemize erişim sayısının ve siteye reklam yoluyla erişilip erişilmediğinin takibi için kalıcı çerezler kullanır. Reklamlar yoluyla oluşturulan çerezler, kişiyi tanımlayıcı bilgiler içermez ve tarafınızdan silinmediği sürece sabit diskinizde üç yıl veya daha uzun süre kalabilir.

Yukarıda belirtilen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, sözleşmeye göre, topladıkları hiçbir bilgiyi bize hizmet sağlamanın dışında herhangi bir amaçla kullanamaz. Çerezler, bilgisayarınızı veya bilgisayar dosyalarınızı bozmaz veya bunlara zarar vermez. Ayrıca çerezleri, USI dışındaki web sitelerine yaptığınız ziyaretler hakkında bilgi toplamak için kullanmamaktayız. Bu çerezleri almak istemiyorsanız tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz (bunu nasıl yapacağınız konusunda tarayıcınıza özel talimatlara başvurun); ancak bunu yapmak, web sitemizde belirli işlemleri gerçekleştirme durumunuzu etkileyebilir.

Piksel Etiketler: Yukarıda bahsi geçen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, USI reklamlarını başka sitelerde sunar ve barındırır. USI reklamlarının diğer sitelerdeki etkinliğini takip etmek için USI Tech, piksel etiketlerden faydalanmaktadır (bunlar ayrıca açık gif’ler, işaretçi gif’ler, 1’e 1 gif’ler veya web böcekleri olarak da bilinir). Piksel etiketler, sitenin kullanıcısı tarafından görünmez ve birkaç satır bilgisayar kodundan oluşur. Bir başka sitedeki bir reklam yoluyla USI Tech’i ziyaret ediyorsanız piksel etiket, reklama tıkladığınız zaman aldığınız çereze referans verir. Piksel etiket daha sonra bu etkinliği, bir reklama kaç defa erişildiğini saymamızı sağlamak üzere üçüncü taraf reklam şirketine kaydeder. Ayrıca belirli bir reklamdan elde edilen rezervasyonları da ölçmekteyiz. Hiçbir zaman sizin hakkınızdaki veya rezervasyonunuz hakkındaki kişiyi tanımlayıcı bilgiler üçüncü taraf reklam şirketi tarafından toplanmaz ve piksel etiketten elde edilen hiçbir takip bilgisinin bize web sitesi etkinliğini bildirmenin veya gelecekteki interaktif reklamcılığı daha iyi ele almamızı sağlamanın dışında başka herhangi bir amaçla kendileri tarafından kullanılmasına izin verilmez.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız, USI pazarlama e-postalarında, hangi e-postalara göre hareket ettiğinizi bilmemizi ve gelecekteki e-postaların içeriğini daha iyi belirlememizi sağlamak amacıyla e-postayı sizin okuyabileceğiniz bir formatta göndermemize yardımcı olan piksel etiketlerden faydalanabilir. Ayrıca okunan e-postaların toplam sayısını ve e-postadaki bağlantıların herhangi birine erişilip erişilmediğini takip etmekteyiz. Piksel etiketler yoluyla başka hiçbir bilgi toplanmamakta veya kullanılmamaktadır.

Topladığımız Bilgiler: Sizden kişiyi tanımlayıcı bilgiler toplamamız gerektiği zaman ihtiyacımız olan bilgileri bize kendi isteğinizle sunmanızı isteyeceğiz. Örneğin bir USI hesabı oluşturmak ya da yaklaşan USI teknolojik gelişmeleri hakkında bilgi toplamak istiyorsanız sizden ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve muhtemelen kredi kartı numaranız gibi bilgiler isteriz. E-posta adresinizi onay göndermek için kullanırız ve gerekirse diğer bilgileri rezervasyon işlemlerinde yardımcı olması amacıyla sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Üyelikle ilgili başka etkinlikleri gerçekleştirmek için aynı tür bilgiler istenecektir. Aşağıda belirtildiği gibi (bkz. E-Posta bölümü), e-posta adresinizi özel teklifler ve promosyonlar konusunda sizi bilgilendirmek için de kullanabiliriz.

Bilgilerin İletimini ve Saklanmasını Güvenceye Alma: Bir rezervasyon yaparken ya da hediye kuponu satın alırken kredi kartı bilgilerinizi istediğimizde örneğin Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer veya benzeri gibi Güvenli Yuva Katmanı (Secured Sockets Layer - SSL) hattının etkin olduğu bir tarayıcı kullandığınız takdirde bu, SSL üzerinden aktarılır. SSL’yi ayrıca kişiyi tanımlayıcı bilgiler gireceğiniz diğer seçilmiş sayfalarda da kullanmaktayız. Bu şekilde internette gezinen bilgilerinizin şifrelenmiş olması sağlanır. Bu tür herhangi bir bilgi, bilgisayarınızdan iletilmeden önce söz konusu bu güvenli mod etkinleşir. Bilgisayar ekranının sağ veya sol alt köşesindeki kilit veya anahtar simgesi kilitli konumda göründüğü zaman güvenli modda olduğunuzu bilirsiniz. Ayrıca güvenli bir sunucuya erişirken site adresinin ilk karakterleri http yerine https olarak değişir. Bilgiler USI’ya ulaştıktan sonra, Şirketin dışından yetkisiz erişimi bloke etmek üzere tasarlanmış güvenlik duvarlarının arkasında yer alan güvenli bir sunucuda saklanır.

E-Posta: Amacımız size yalnızca sizin için faydalı olacak ve almak istediğiniz e-posta iletileri göndermektir. Bir rezervasyon yaptırdığınız ve e-posta adresinizi verdiğiniz zaman sizinle arada bir e-posta yoluyla iletişime geçecek ve ilgilenebileceğiniz özel teklifler ve promosyonlar hakkında bilgi sunacağız. Bu iletiler seçilmiş USI teklifleri ve/veya ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürün veya hizmetler sundukları için USI’nın stratejik bir pazarlama ilişkisinin bulunduğu seçilmiş, tanınan üçüncü tarafların promosyonlarıyla ilgili olur. E-posta göndermek için üçüncü taraf e-posta hizmet sağlayıcısı kullanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcının, e-posta adresinizi, USI ile ilgili e-posta göndermek dışında herhangi bir amaçla kullanması yasaktır. Her e-posta aldığınızda e-postada verilen talimatları izleyerek gelecekteki e-postaları almaktan vazgeçme imkanınız olur ya da çevrim içi profilinizi güncelleştirerek bundan vazgeçebilirsiniz.

USI Bilgi Kullanımı: Bize verdiğiniz bilgileri gizli bilgi olarak ele alırız; buna bağlı olarak söz konusu bilgiler, şirketimizin gizli bilgilerin korunmasına ve kullanımına ilişkin güvenlik prosedürlerine ve sıkı kurumsal politikalarına tabidir. Kişisel bilgiler için geçerli yasalar ülkeden ülkeye değiştiği için iş faaliyetlerimizde, geçerli yasal gerekliliklere göre değişen ilave önlemler alınabilir. İlk paragrafta belirtilen, işbu gizlilik beyanının kapsadığı sitelerde toplanan bilgiler, genellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde ("BAE") işlenir ve saklanır.

Bir rezervasyon yapmak için bize verdiğiniz kişiyi tanımlayıcı bilgiler, rezervasyon talebinizi karşılamak amacıyla geçerli otel tarafından erişilebilir hale getirilir. Hesabınızı iptal ettiğiniz takdirde bilgiler yalnızca kayıt tutma amacıyla saklanır ve bilgilere yeniden erişilemez. Hesabınızı oluşturduktan sonra, bize özellikle aksini belirtmediğiniz sürece verdiğiniz bilgiler tarafımızdan USI, bağlı şirketlerin ürünleri veya ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürün veya hizmetleri sundukları için USI’nın stratejik bir pazarlama ilişkisinin bulunduğu seçilmiş, tanınan üçüncü tarafların doğrudan pazarlaması için kullanılabilir. USI, yalnızca malzeme postalamak amacıyla üçüncü tarafa ait bir posta yapısının hizmetlerini kullanabilir.

Bilginin Üçüncü Taraflara İfşa Edilmesi: USI, kişisel bilgilerin, onayınız olmadan kullanılmak üzere USI’nın dışındaki bağlı olmayan üçüncü taraflara satılmasını veya devredilmesini yasaklar.

Diğer Sitelere Bağlantılar: Bu USI sitesini, reklam verenlerin web siteleri dahil olmak üzere USI dışındaki diğer web sitelerinin bağlantıları yoluyla terk etmeyi seçerseniz USI, söz konusu sitelerin gizlilik politikalarından veya içeriğinden ve söz konusu sitelerin kullandığı çerezlerden sorumlu değildir.

Yasal Konular: Bu, uluslararası bir web sitesi olup BAE hukukuna tabidir. USI, yasalar gerektirdiğinde ya da bu tür bir eylemin USI konuklarına, ziyaretçilerine, ortaklarına veya mülkiyetine (işbu site dahil) veya diğerlerine yönelik zararlı faaliyetlere karşı soruşturma veya koruma sağlamak için gerekli olduğu iyi niyet çerçevesinde düşünüldüğünde, USI adına iş faaliyetleri yürüten varlıklar söz konusu bilgiye ihtiyaç duyduğu (örn. kredi kartı işlemleri veya müşteri desteği hizmetleri) ya da USI başka bir şirketle birleştiği, başka bir şirket tarafından satın alındığı veya başka bir şirketi satın aldığı zaman sizin izniniz olmadan kişiyi tanımlayıcı bilgileri ifşa eder. Yukarıda bahsedildiği gibi kişiyi tanımlayıcı bilgilerle ilgili yasalar ülkeye göre değişmektedir. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplanan kişiyi tanımlayıcı bilgiler, BAE Veri Koruma Direktifine tabidir.

Gizlilik Politikasının Yürürlük Tarihi: Gizlilik politikası, sitemize her ziyaretinizde yürürlükte olur. Bilgilerinizin nasıl kullanılacağı konusunda endişeleriniz varsa lütfen web sitemizi her ziyaret ettiğinizde gizlilik politikamızı kontrol edin.

USI Tech Gizlilik Bildirimindeki Değişiklikler: Gelecekte, USI Tech gizlilik bildirimini değiştirmemiz gerekebilir. Buradaki tüm değişiklikler, hangi bilgileri topladığımızı, söz konusu bilgileri nasıl kullanabileceğimizi ve bunları herhangi birine ifşa edip etmeyeceğimizi daima bileceğiniz şekilde yapılacaktır.

Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız veya görüşleriniz için lütfen info@usitech-int.com adresinden bize e-posta gönderin.

Web Sitesi Şart ve Koşulları

Kullanım Şartları

Bir BAE limitet şirketi olan USI Tech Limited ("USI Tech"); size USI Tech yazılım ve hizmetlerini ("USI Tech Yazılımı") ve USI Tech yazılımı yoluyla ulaşılabilen tüm veri veya içeriği, USI Tech web sitesini veya USI Tech tarafından sunulan diğer tüm ürün veya hizmetleri (toplu olarak "USI Tech Ürünleri") işbu USI Tech Kullanıcı Sözleşmesinde ("Kullanıcı Sözleşmesi") belirtilen şartlar ve koşullar ("Şartlar ve Koşullar") uyarınca sunmaktadır. Herhangi bir USI Tech ürün veya hizmetinin kullanımı, Şartları ve Koşulları kabul ettiğinizi ve işbu Kullanıcı Sözleşmesine tabi olmaya muvafakatınızı gösterir. USI Tech istediği zaman ve USI Tech’in kendi takdirine göre herhangi bir nedenle işbu Kullanıcı Sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ya da işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki herhangi bir değişiklik tarafınızdan kabul edilemez olduğu veya kabul edilemez hale geldiği takdirde USI Tech Ürünlerini kullanmayı derhal bırakmalısınız. İşbu Kullanıcı Sözleşmesindeki değişiklikten sonra USI Tech Ürünlerini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliği geçerli ve yasal açıdan bağlayıcı şekilde kabul ettiğinizi gösterir.

1. Tavsiye İçermeme

USI Tech ürünleri ve hizmetleri, size yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmakta olup burada yer alan içerik, belirli bir menkul kıymeti satın almaya veya satmaya yönelik bir teklif ya da belirli bir menkul kıymeti satın alma veya satma tekliflerinin teşviki şeklinde yorumlanmamalıdır. USI Tech, USI Tech veya üçüncü taraflardan, belirli menkul kıymetlerin potansiyel fiyat hareketi ile ilgili elde edilen bazı bilgileri erişilebilir hale getirebilir ancak bu tür bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup USI Tech tarafından herhangi bir şirketin veya menkul kıymetin cirosu, tavsiyesi veya sponsorluğu şeklinde yorumlanmamalıdır. USI Tech, yatırım tavsiyesi vermemekte ve USI Tech’in herhangi bir kullanıcısı tarafından herhangi bir menkul kıymet veya yatırımın satın alınması, elde tutulması veya satışını savunmamaktadır. USI Tech hukuk, vergi veya muhasebe ile ilgili tavsiye ya da belirli hiçbir yatırım, menkul kıymet veya bilgi kaynağının uygunluğu, kârlılığı veya potansiyel değeri konusunda tavsiye vermemektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek USI Tech yoluyla erişilebilir içeriğe veya verilere güvenmenin içerdiği riskin sadece size ait olduğunu kabul edip onaylamaktasınız.

USI Tech; hiçbir kripto para, emtia, tahvil, hisse senedi, hisse senedi endeksini kendi adına veya üçüncü taraflar aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak satmamakta veya başka türlü dağıtmamakta ya da bunlar için borsa komisyoncusu ve/veya borsa komisyoncusu-alım satımcı olarak hareket etmemektedir. AYRICA USI TECH, MALİ DANIŞMA VERMEMEKTE VE ALIM SATIM İŞİNDE YER ALMAMAKTADIR.

USI Tech yoluyla erişilebilen içeriğin veya verinin çoğu üçüncü taraflardan elde edilir veya üçüncü taraflarca ilan edilir. USI Tech yoluyla erişilebilir hale getirdikleri içerikten veya veriden yalnızca bu tür üçüncü taraflar sorumludur. USI Tech; USI Tech’te görünen hiçbir ilanın doğruluğunu, dakikliğini veya eksiksizliğini teyit etmemekte veya bağımsız olarak doğrulamamakta olup kamuya açık bilgileri dikkatle okuyup ilan etmenizi şiddetle tavsiye eder. Yatırım ve ticaret kararları, USI Tech ile elde edilen bilgilere göre alınmamalıdır. Kamuya açık forum yoluyla bu tür bilgileri ulaşılabilir hale getiren üçüncü taraflar ve/veya Satış Ortakları, olduklarını iddia ettikleri kişiler olmayabilir ya da olduklarını iddia ettikleri kişilerle ilintili olmayabilir. Ulaşılabilir hale getirdikleri bilgiler yapılan hatalar nedeniyle ya da maalesef kasten aldatma amacıyla yanlış olabilir.

USI Tech ve yöneticileri, görevlileri, acenteleri ve çalışanları, USI Tech’te bahsi geçen menkul kıymetlerde pozisyon sahibi olabilir ve söz konusu menkul kıymetlerde zaman zaman alış veya satış yapabilir.

2. Kullanıcı Davranışı

USI Tech tamamen kendi takdirine bağlı olarak, USI Tech ürünleri aracılığıyla iletilen ve alınan tüm bilgileri izleme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar. USI Tech ayrıca USI Tech Ürünleri ile ilgili olarak sizin tarafınızdan kullanılan Kullanıcı Adını veya diğer tanımlayıcı adları tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar. USI Tech’in açıkça yazılı izni öncesinde aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul etmektesiniz:

 • Bunu yapmak için özel yazılı izin olmadan şirketler hakkında kamuya açık olmayan bilgileri, malzemeyi ilan etmek;
 • Küfür içeren, taciz edici, şiddet içeren, şiddeti öven, tahrik edici, cinsiyetçi, müstehcen, pornografik, ırkçı, ahlaki açıdan ayıp ya da diğer türlü sakıncalı veya yasak içeriğe sahip açıklamalar yaymak;
 • USI Tech’in müşterilerini, çalışanlarını veya seçkin ortaklarını aşağılamak, taciz etmek, tehdit etmek, korkutmak, karalamak veya utandırmak;
 • USI Tech Ürünlerinin herhangi bir kullanıcısından reklam, destek veya başka herhangi bir yolla iş talep etmek, iş elde etmek için ikna etmeye çalışmak ya da başka türlü iş elde etmeye çalışmak;
 • Söz konusu bilgi, tescilli fikri mülkiyet hakkı bulunmayan gerçek, doğru ya da genel bir açıklama bile olsa "Satış Ortakları" tarafından USI Tech kullanıcılarına sunulan bilginin tümünü veya herhangi bir bölümünü ya da türevini ilan etmek, iletmek, kopyalamak, aktarmak, kullanıma açmak veya başka türlü dağıtmak;
 • Üçüncü tarafın telif hakkı ile korunan bilgilerini, başkalarının fikri mülkiyet haklarını, sözleşmeden doğan haklarını veya itibari haklarını ihlal eden bir şekilde ilan etmek, iletmek, kopyalamak, lisanslandırmak, satmak, aktarmak, kullanıma açmak veya başka türlü dağıtmak;
 • Tüm USI Tech çalışanları, USI Tech Satış Ortakları veya diğer USI Tech kullanıcıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir kişi veya varlığın kimliğine bürünmek;
 • (i) Yığın veya istenmeyen e-posta (örn. "spam") olduğu düşünülebilen veya (ii) herhangi bir yazılım, donanım veya telekomünikasyon ekipmanını bozmak, sınırlandırmak veya bunlara zarar vermek ya da herhangi bir üçüncü tarafın verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz erişim sağlamak veya zarar vermek üzere tasarlanan veya planlanan bir yazılım virüsü ya da başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosya veya program içeren bilgi ya da içeriği ilan etmek, iletmek, kopyalamak, aktarmak, kullanıma açmak veya başka türlü dağıtmak.
 • USI Tech kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ya da söz konusu bilgileri teklifsiz yığın e-posta veya başka teklifsiz iletişim göndermek veya bunların gönderimini kolaylaştırmak amacıyla kullanmak.

USI Tech Ürünlerini kullanımınız, tüm ulusal ya da diğer menkul kıymetler borsası kuralları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla geçerli tüm yerel, eyalete ait, ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere tabidir. Ceza gerektiren bir suç teşkil eden, hukuki sorumluluğa yol açan veya başka türlü herhangi bir yerel, eyalete ait, ulusal veya uluslararası yasa veya yönetmeliği ya da ulusal veya diğer menkul kıymetler borsası kurallarını ihlal eden davranışlar sergileyebilecek veya bu tür davranışları teşvik edebilecek hiçbir materyal iletmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Parolanız kullanılmakta iken USI Tech hesabınızda yapılan tüm açıklamalar ve gerçekleşen tüm eylemler veya ihmallerden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Parolanızı veya hesabınızı birinin sizin izniniz olmadan kullandığını düşünüyorsanız derhal USI Tech’e bildirmelisiniz. USI Tech, geçerli yasalara ve yasal devlet taleplerine uymak için, hesapların kullanıcı adları ve diğer bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm bilgilere erişim ve söz konusu bilgileri ifşa hakkını saklı tutar.

3. Veri ve İçerik Hakları

USI Tech yoluyla ulaşılabilen veri ve içerik, USI Tech’in veya üçüncü tarafların mülkiyetinde olup telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler veya diğer mülkiyet hakları ve yasaları tarafından korunmaktadır. USI Tech yoluyla elde edilen veri ve içerik, yalnızca sizin ticari olmayan, kişisel kullanımınız için görüntülenebilir, yeniden biçimlendirilebilir ve yazdırılabilir ve USI Tech’in önceden açık yazılı onayı olmadan çoğaltılmamalı veya kopyalanmamalıdır. USI Tech’te yer alan veya USI Tech aracılığıyla ulaşılan veri ve içerikte mevcut tüm telif hakkı bildirimlerine, bilgilere veya kısıtlamalara uymayı kabul etmektesiniz.

4. Sorumluluk Reddi, Sorumluluğun Tahdidi ve Garanti ve Taahhütlerden Feragat

USI TECH YAZILIMINI, USI TECH WEB SİTESİNİ VE DİĞER TÜM USI TECH ÜRÜNLERİNİ VE HİZMETLERİNİ KULLANIMINIZA AİT TÜM RİSK SADECE SİZE AİTTİR. USI TECH ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ, YALNIZCA KİŞİSEL KULLANIMINIZ İÇİN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULMAKTADIR. USI TECH VE ONUN VERİ VE İÇERİK SAĞLAYICILARI, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. USI TECH VE ONUN VERİ VE İÇERİK SAĞLAYICILARI, BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK YA DA TİCARİ ELVERİŞLİLİK KONUSUNDAKİ TÜM ZIMNİ GARANTİLERDEN AÇIKÇA FERAGAT ETMEKTEDİR. USI TECH HİZMETİNİN PARÇASI OLARAK SUNULAN BİR FİYAT TEKLİFİ, FİYAT TEKLİFİ SUNULAN MENKUL KIYMETLER, KRİPTO PARA VEYA TÜREVLERİNİN ALINIP SATILABİLDİĞİ FİYATLARI YANSITMAYABİLİR. USI TECH YA DA ONUN HERHANGİ BİR GÖREVLİSİNİ, YÖNETİCİSİNİ, SAHİBİNİ, ACENTESİNİ, ÇALIŞANINI YA DA VERİ VE İÇERİK SAĞLAYICISINI, USI TECH HİZMETİNİN TÜMÜNÜN YA DA BİR BÖLÜMÜNÜN YA DA ŞİMDİ VEYA GELECEKTE USI TECH ÜZERİNDE MEVCUT HERHANGİ BİR VERİ VEYA İÇERİĞİN KULLANIMINDAN, KESİNTİYE UĞRAMASINDAN VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNDEN KAYNAKLI ZARARLAR İÇİN SORUMLU TUTMAYACAĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ

ÖZELLİKLE USI TECH VE ONUN VERİ VE İÇERİK SAĞLAYICILARININ, HİÇBİR USI TECH ÜRÜNÜNÜN YA DA USI TECH ÜRÜNLERİYLE İLİŞKİLİ HİÇBİR VERİ VEYA İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNU, EKSİKSİZLİĞİNİ, ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ VEYA DAKİKLİĞİNİ GARANTİ ETMEDİĞİNİ VEYA BAĞIMSIZ OLARAK DOĞRULAMADIĞINI BİLMENİZ GEREKMEKTEDİR. VERİ VE İÇERİKLER TEKNİK HATALAR VEYA BASKI HATALARI İÇEREBİLİR. USI TECH VE ONUN VERİ VE İÇERİK SAĞLAYICILARI, HERHANGİ BİR USI TECH ÜRÜNÜNÜ VEYA USI TECH ÜRÜNLERİ İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR VERİ VEYA İÇERİĞİ KULLANIMINIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN VEYA BUNLARA GÜVENMENİZDEN KAYNAKLANAN HİÇBİR ŞİKAYET, KAYIP VEYA ZARARDAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

USI TECH ÜRÜNLERİNDEN YA DA BU VEYA BAŞKA BİR KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINDAN VE KOŞULLARINDAN MEMNUN DEĞİLSENİZ TEK VE YEGANE ÇÖZÜMÜNÜZ, USI TECH ÜRÜNLERİNİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. USI TECH YA DA ONUN VERİ VEYA İÇERİK SAĞLAYICILARI, SÖZ KONUSU ZARARLARIN İHTİMALİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE VE SÖZ KONUSU ZARARLAR USI TECH’İN İHMALİNİN BİR SONUCU YA DA VERİ VEYA İÇERİK SAĞLAYICILARININ İHMALİ VEYA KASITLI YANLIŞ DAVRANIŞININ BİR SONUCU OLSA BİLE MAHRUM KALINAN KÂR, DOLAYLI, CEZAİ VEYA SONUÇ İTİBARIYLA OLUŞAN ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SİZE ÖDEME YAPMAYACAKTIR.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İNTERAKTİF BİR BİLGİSAYAR HİZMETİ OLARAK, 1996 TARİHLİ İLETİŞİM UYGUNLUK KANUNUNUN (COMMUNICATIONS DECENCY ACT) 20. BÖLÜMÜNDE KONGRE TARAFINDAN, ANONİM KULLANICILARIN SİTEMİZDE YAYIMLADIĞI MATERYALİN SORUMLULUĞUNDAN MUAF TUTULMAKTAYIZ.

5. Tazminat/Tazmin Etme

USI Tech Ürünlerini kullanımınızdan, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Şart ve Koşullarının sizin tarafınızdan ihlalinden ya da herhangi bir kişi veya varlığın herhangi bir fikri mülkiyetinin veya diğer hakkının sizin tarafınızdan ya da sizin USI Tech hesabınızı ve parolanızı kullanan USI Tech ürünlerinin başka bir kullanıcısı tarafından ihlalinden kaynaklanan veya ortaya çıkan, herhangi bir üçüncü tarafın bulunduğu, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere tüm şikayetlere veya taleplere karşı USI Tech’i, onun görevlilerini, yöneticilerini, sahiplerini, acentelerini ve çalışanlarını, ayrıca tüm veri veya içerik sağlayıcılarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. USI Tech, başka türlü tarafınızdan tazminata tabi her konuda münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkını saklı tutar.

6. Üçüncü Taraf Lehtarlar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin Şart ve Koşullarının bir kısmı, üçüncü tarafların lehine olup söz konusu üçüncü tarafların kendi haklarını doğrudan uygulama hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

7. Atanan Acente ve Kaldırma Prosedürleri

İşbu web sitesinde ilan edilen materyallerin, kendi oluşturduğunuz veya sahibi olduğunuz fotoğrafik, yazınsal, görsel veya diğer sanatsal bir eserin herhangi bir telif hakkı çıkarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız endişelerinizi acentenize bildirmelisiniz.

USI Tech Limited
E-posta: info@usitech-int.com

Telif hakkı sahibi veya bir telif hakkı sahibinin acentesi olduğu farz edilen birinden (bundan sonra "Şikayetçi" olarak anılacaktır) bir şikayet aldığımızda takip edilecek Uyarma ve Kaldırma Prosedürü adımları. İşbu web sitesinde bir kullanıcının oluşturduğu bir içeriğin sizin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız özel olarak atanmış acentemize aşağıdakileri göndermelisiniz (e-posta ile veya posta ile):

 1. Şikayetçinin fiziksel veya elektronik bir imzası;
 2. İhlal edilen telifli eserin tanıtımı ya da tek bir bildirim, birden fazla telifli eseri kapsıyorsa ihlal edildiği iddia edilen tüm eserlerin bir listesi;
 3. Materyalin yerini bulmamızı sağlamak için makul şekilde yeterli bilgi ve ihlal edildiği iddia edilen materyalin bir tanıtımı;
 4. Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi Şikayetçinin iletişim bilgileri;
 5. Materyalin şikayet edilen kullanımına, telif hakkı sahibinin, acentesinin veya yasaların izin vermediğine ilişkin Şikayetçinin iyi niyet çerçevesinde inandığına dair bir açıklama;
 6. Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yeminli ifade çerçevesinde, Şikayetçinin telif hakkı sahibi olduğuna veya telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisi bulunduğuna dair bir açıklama.

 

Uyarının geçerli olduğunun addedilmesi halinde kaldırma prosedürüne geçeriz.

8. Genel

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve USI Tech Ürünlerinizi kullanımınız, kanuni ihtilaflar haricinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kanunlarına tabidir. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde devletin kişisel yetkisinin kullanılmasını kabul etmekte ve buna açıkça onay vermektesiniz. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca USI Tech’in haklarının uygulanması için makul avukatlık ücretlerini ödemeyi kabul etmektesiniz. Herhangi bir hakkın uygulanmasındaki hiçbir başarısızlık ya da gecikme, bu veya başka bir hakkın feragatini teşkil etmeyecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmü, geçersiz veya uygulanamaz şekilde düzenlenirse söz konusu hüküm kaldırılacak ve geri kalan hükümler uygulanacaktır. Başlıklar yalnızca referans amaçlı olup hiçbir şekilde söz konusu bölümün kapsamını veya ölçüsünü tanımlamaz, sınırlandırmaz, yorumlamaz veya açıklamaz. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, konusu itibarıyla taraflar arasında tam bir anlaşma ve mutabakat olduğunu ortaya koymaktadır. USI Tech, USI Tech Limited’in tescilli bir ticari markasıdır

9. Zorunlu Bağlayıcı Tahkim

İşbu Sözleşme veya ihlali ile ilgili veya bundan kaynaklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla taraflar arasındaki veya içindeki tüm ihtilaflar veya şikayetler, 1992 tarihli ve (11) sayılı BAE Hukuk Usulü Kanunu, Federal Yasa doğrultusunda Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi idaresindeki bağlayıcı tahkim tarafından çözülecektir. Herhangi bir tahkim kararı konusundaki hüküm, uygun yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede kayıtlara geçirilebilir.

10. Bazı Şartların ve Koşulların Geçerliliğini Koruması

Bölüm 1 (Tavsiye Vermeme), 3 (Veri ve İçerik Hakları), 4 (Sorumluluk Reddi, Sorumluluğun Tahdidi ve Garanti ve Taahhütlerden Feragat), 5 (Tazmin Etme), 6 (Üçüncü Taraf Lehtarlar), 8 (Genel) ve 9 (Zorunlu Bağlayıcı Tahkim), işbu Kullanıcı Sözleşmesi feshedildiğinde veya süresi sona erdiğinde de geçerliliğini koruyacaktır.

USI TECH ÜRÜNLERİ, USI TECH’E AİTTİR VE USI TECH TARAFINDAN İŞLETİLMEKTEDİR. USI TECH VEYA HERHANGİ BİR HİSSEDARI, YÖNETİCİSİ, GÖREVLİSİ, ÇALIŞANI, ACENTESİ VEYA BAĞLI ŞİRKETİ, USI TECH ÜRÜNLERİNDE GÖRÜNEBİLEN VEYA USI TECH ÜRÜNLERİ ARACILIĞIYLA ULAŞILABİLEN HİÇBİR MAKALEYİ, SEMİNERİ, YORUMU, HİZMETİ, İDDİAYI, STRATEJİYİ VEYA SOHBET ODASI AÇIKLAMASINI İNCELEMEMİŞ, TASDİK ETMEMİŞ, ONAYLAMAMIŞ VEYA ÖNERMEMİŞ OLUP TASDİK ETMEZ, ONAYLAMAZ VE ÖNERMEZ YA DA TASDİK ETMEYECEK, ONAYLAMAYACAK VE ÖNERMEYECEKTİR. USI TECH YATIRIM TAVSİYESİ VERMEMEKTEDİR YA DA HERHANGİ BİR USI TECH KULLANICISI TARAFINDAN HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET, KRİPTO PARA VEYA YATIRIMIN SATIN ALINMASINI, ELDE TUTULMASINI VEYA SATILMASINI DESTEKLEMEMEKTEDİR. USI TECH HERHANGİ BİR YASAL TAVSİYE, VERGİ İLE İLGİLİ TAVSİYE YA DA MUHASEBE TAVSİYESİ VERMEMEKTEDİR YA DA BELİRLİ BİR YATIRIM, MENKUL KIYMET, KRİPTO PARA VEYA BİLGİ KAYNAĞININ UYGUNLUĞU, KÂRLILIĞI VEYA POTANSİYEL DEĞERİ KONUSUNDA TAVSİYEDE BULUNMAMAKTADIR. BU TÜR BİR TAVSİYE ARIYORSANIZ PROFESYONEL BİR DANIŞMANDAN HİZMET ALINMALIDIR. GERÇEKLEŞMİŞ YA DA STRATEJİ TESTLERİYLE GÖSTERİLMİŞ OLAN GEÇMİŞ PERFORMANS, GELECEKTEKİ BAŞARININ GARANTİSİ DEĞİLDİR.

 

SSS

Aldığım risk ne kadar yüksek?

Kullanıcılarımızın riskini büyük ölçüde minimum düzeye indirmek için benzersiz algoritmalardan ve ihtiyatlı bir ticari işlem stratejisinden faydalanıyoruz. En kötü senaryoda ticari işlem, herhangi bir zamanda yazılımı durdurarak anında durdurulabilir.

Nasıl başlarım?

Bu sayfadaki "Hemen Başlayın!" düğmelerinden birine basıp ÜCRETSİZ kaydolmanız yeterli! Kaydolduktan sonra sizi panonuza götürür ve otomatik ticari işlem yazılımımızı sizin tercihlerinize göre yapılandıran hızlı adımları size açıklarız!

Maliyeti nedir?

Hesabıma nasıl para koyar veya hesabımdan nasıl para çekerim?

Hesabıma nasıl para koyar veya hesabımdan nasıl para çekerim?

Haftanın 7 günü, 24 saat ve günde. Para yatırma işlemleri ve muhtemelen elde edilmiş olan kârın harcanması, sıradan ödeme yöntemleri kullanılarak yapılabilir.

Minimum katılım yaşı nedir?

Katılımcıların yasalara göre tam hukuki ehliyete sahip olması gerektiği için minimum yaş 18’dir.